Συνέντευξη στην εφημερίδα Νέα Εγνατία του Χαράλαμπου Περβανά