Συνεργασία ΕΟΠΥΥ-ΕΛΤΑ για ταχυμεταφορά φαρμάκων

Με μια νέα υπηρεσία κοινωνικού χαρακτήρα, εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιό τους τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ για την ταχυμεταφορά φαρμάκων υψηλού κόστους.

 

Μετά την υπηρεσία «Φάρμακα στο σπίτι», τα ΕΛΤΑ ως ανάδοχος εταιρεία του διαγωνισμού που προκήρυξε ο ΕΟΠΥΥ, αναλαμβάνουν την ταχυμεταφορά φαρμάκων υψηλού κόστους από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ σε υπηρεσίες της επαρχίας και αντίστροφα, εξασφαλίζοντας έτσι την άμεση κάλυψη των αναγκών παροχής κρίσιμου υγειονομικού υλικού.

 

“Τα ΕΛΤΑ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με την μοναδική δυνατότητα κάλυψης όλης της επικράτειας, την μακροχρόνια εμπειρία, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και τις σύγχρονες υποδομές τους, αυξάνουν την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες” αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.