Συνεργασία του δήμου Βόλβης με την ΟΕΕΘ

Κοινές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των επαγγελματιών και των εμπόρων του δήμου Βόλβης, περιλαμβάνει σύμφωνο συνεργασίας που υπέγραψαν στον Σταυρό, ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης (ΟΕΕΘ) Ιωάννης Μανδρίνος.

 

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται η οργάνωση κοινών δράσεων για την ενδυνάμωση, ενημέρωση και υποβοήθηση της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, με σκοπό την ενίσχυση συνολικά της οικονομίας του δήμου Βόλβης.

 

Για τον σκοπό, θα σχεδιαστούν κοινές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, τακτικές συναντήσεις εργασίας, υπομνήματα προς τις αρμόδιες αρχές για ένταξη μέτρων υποστήριξης των επιχειρηματικών σχεδίων καθώς κι άλλων θεμάτων, συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις, κοινοτικά προγράμματα και ενέργειες κ.ά..

 

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη συνεργασία του δήμου Βόλβης τόσο με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης και την Πανελλήνια Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της ΟΕΕΘ, όσο και με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ελλάδος. 

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr