Τα κριτήρια για τους φοιτητές που δικαιούνται μετεγγραφή

Την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ξεκινάει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για μετεγγραφή. Οι δικαιούχοι έχουν διορία έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.

Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε δύο υπουργικές αποφάσεις, με τη μία να αφορά τη μεταφορά θέσης των ειδικών κατηγοριών έτσι όπως ορίζονται στο άρθρο 53 και τη δεύτερη τη μεταφορά θέσης όσων ευνοούνται από την πρόσθετη τροπολογία του κ. Λοβέρδου για μετεγγραφή με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Στις υπουργικές αποφάσεις ορίζονται και τα χρονικά όρια που θέτει το υπουργείο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Τα τελικά αποτελέσματα υπολογίζεται να ανακοινωθούν το νωρίτερο στα τέλη Νοέμβρη, σε περίπτωση που τηρηθεί το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στις αποφάσεις.

Ειδικές κατηγορίες Πατώντας πάνω στην τροπολογία που κατατέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Βουλή και αναμένεται να ψηφισθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, π υπουργική απόφαση ορίζει τις επιλογές που έχουν οι ευνοούμενοι του άρθρου 53, στα τμήματα και τις σχολές των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. 

 

Οι επιτυχόντες που βρίσκονται στις παραπάνω κατηγορίες έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής σε σχολή ή τμήμα Ιδρύματος που βρίσκεται είτε στον τόπο κατοικίας των γονιών τους είτε σε πόλη κοντά στη μόνιμη κατοικία τους. Για όσους έχουν αδέρφια ενεργούς φοιτητές ή πρόκειται για πολύδυμα που έδωσαν φέτος μαζί Πανελλαδικές, δίνεται το δικαίωμα εκτός από τον τόπο κατοικίας τους να δηλώσουν τμήμα ή σχολή στην πόλη ή πλησίον της πόλης που σπουδάζουν τα αδέρφια τους.

 


Οι δικαιούχοι έχουν διορία έως και την Παρασκευή 17/10, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τέλη Νοέμβρη το νωρίτερο.


Στην περίπτωση που σε μία πόλη υπάρχουν παραπάνω από ένα αντίστοιχα τμήματα, θα τεθούν βαθμολογικά κριτήρια για την κατανομή των δικαιούχων στα Ιδρύματα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ταυτοποιηθούν σε μία από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσκομίζοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριο τους. Στη συνέχεια θα υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση χρησιμοποιώντας τον δψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν. Στην αίτηση θα δηλώσουν την κατηγορία στην οποία ανήκουν, τις προτιμήσεις για μεταφορά θέσης με σειρά προτεραιότητας και τα στοιχεία τους.

 

Εισόδημα έως και 9.000 ευρώ

 

Αφορά τους επιτυχόντες από οικογένειες με κατά κεφαλήν εισόδημα έως και 9.000 ευρώ.
Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει το 10% επί του αριθμού εισακτέων ανά τμήμα ή σχολή, με την επιλογή να γίνεται βάσει του εισοδήματος κατά αύξουσα κατανομή, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνονται υπ’ όψιν βαθμολογικά κριτήρια.

 

Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν την ίδια διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω. Το υπουργείο Παιδείας θα συγκροτήσει Επιτροπή Εκδοσης Αποτελεσμάτων Επιτυχόντων Μεταφοράς Θέσης Εισαγωγής, η οποία θα συντάξει ονομαστικό πίνακα των επιτυχόντων κυρωμένο από τον υπουργό Παιδείας και στη συνέχεια θα αναλάβουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα τμήματα και οι σχολές των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.


Στις υπουργικές αποφάσεις αναφέρεται ρητά ο αποκλεισμός των επιτυχόντων της κατηγορίας του 10% από τη δυνατότητα μετεγγραφής.


 

Εκτός από τις προτιμήσεις τους και τα προσωπικά τους στοιχεία, οι αιτούντες καλούνται να δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση: τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), τον ΑΦΜ στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί ως τέκνο στη δήλωση φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014, καθώς και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) του κατόχου του ανωτέρω ΑΦΜ.
Κοινά σημεία Και στις δύο υπουργικές αποφάσεις αναφέρεται ρητά ο αποκλεισμός των επιτυχόντων που ανήκουν στην κατηγορία του 10% από τη δυνατότητα ή το δικαίωμα μετεγγραφής.

Επιπλέον, λόγω των καθυστερήσεων που θα σημειωθούν μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, με βάση την υπουργική απόφαση δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων ή ένταξης σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους με βάση το άρθρο 35 του νόμου 4115/2013. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση καθυστερήσεων στην εγγραφή του φοιτητή στο νέο τμήμα, αυτός έχει το δικαίωμα να δώσει μαθήματα στο τμήμα υποδοχής και να μη χρειαστεί επανεξέταση. Σχετικά με τις υπουργικές αποφάσεις, ο κ. Λοβέρδος τόνισε σε δηλώσεις του, με αφορμή την επίσκεψή του στο Αγιον Ορος: «Ελπίζω με αυτές τις παρεμβάσεις το θέμα να γίνει διαχειρίσιμο, γιατί είχε πάρει διαστάσεις μη διαχειρίσιμες.  Κι έτσι θα καταφέρουμε να πετύχουμε μια πολύ έντιμη εφαρμογή του νόμου». 

 


► Η ρύθμιση αφορά:


1. Πολύτεκνους.
2. Γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.
3. Επιτυχόντες με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή.
4. Ορφανούς από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα.

 

Επιτυχόντες με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

5. Τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας.
6. Πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος.


 

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

► Ειδικές κατηγορίες

 

■ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014.
■ Εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.
■ Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.
■ Βεβαίωση εγγραφής του τμήματος προέλευσης.

 

Για τους φοιτητές που έχουν αδέρφια, είναι δυνατή και η προσκόμιση βεβαίωσης τμήματος ή σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών ή αντίγραφο της αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ του έτους υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου του/των άλλου/άλλων πολύδυμου/πολύδυμων αδελφού/αδελφών. Για την περίπτωση αναπηρίας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού αναπηρίας από ΚΕΠΑ.

 

► Εισοδηματικά κριτήρια

 

■ Εκτυπωμένη η ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσεως εισαγωγής.
■ Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος και την ηλεκτρονική δήλωση φόρου εισοδήματος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ που ο επιτυχών δήλωσε στην αίτησή του και από τον οποίο προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς κατά το έτος 2014. Γίνεται ρητή μνεία ότι, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η δήλωση φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε συμπληρωματική αυτής, πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι την ψήφιση του ν.4274/2014 (Α ‘ 147), δηλαδή μέχρι τις 14.07.2014.
■ Βεβαίωση εγγραφής από το τμήμα/σχολή προέλευσης.
■ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

 

Πηγή: Ελέυθερος Τύπος