Τα παράλογα του νέου φορολογικού

Αδικίες σε βάρος φορολογουμένων με χαμηλό εισόδημα προερχόμενο από μία μόνο πηγή, καθώς επίσης και άνιση φορολογική μεταχείριση σε φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα ίδιου ύψους προερχόμενα από διαφορετικές πηγές προκαλεί φέτος η εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν. 4110/2013, με τις οποίες προβλέπεται η φορολόγηση κάθε πηγής εισοδήματος με διαφορετικό τρόπο.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των φετινών φορολογικών δηλώσεων, ένας φορολογούμενος με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 25.000 προερχόμενο μόνο από μισθούς πληρώνει εν τέλει περισσότερο φόρο από έναν άλλο που έχει δηλώσει ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, από το οποίο όμως οι 15.000 ευρώ προέρχονται από μισθούς και οι υπόλοιπες 15.0000 ευρώ από ενοίκια!

 

Επιπλέον, ένας μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ πληρώνει περισσότερο φόρο από έναν ελεύθερο επαγγελματία με ετήσιο εισόδημα επίσης 50.000 ευρώ.

 

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος