ΤΑΙΠΕΔ: Συμφωνία – ορόσημο η μεταβίβαση των μετοχών του ΟΛΠ

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Για «συμφωνία – ορόσημο στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και συνολικά, στην ελληνική οικονομία», κάνει λόγο το ΤΑΙΠΕΔ, με αφορμή τη μεταβίβαση του 51% των μετοχών του ΟΛΠ ΟΛΠ στην Cosco.

Όπως υπενθυμίζει το Ταμείο, η συνολική αξία της συμφωνίας αποτιμάται στα 1,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει:

  • αντίτιμο των 368,5 εκατ. ευρώ
  • υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία
  • τα αναμενόμενα έσοδα του ελληνικού δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ.

Στο ποσό λαμβάνονται επίσης, υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2052.

Σε δύο φάσεις η συναλλαγή

Η Cosco (Hong Kong) Group Limited θα αποκτήσει το 67% του ΟΛΠ έναντι συνολικού τιμήματος 368,5 εκατ. ευρώ, σε δύο στάδια. Σήμερα, ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της συναλλαγής, με την Cosco (Hong Kong) Group Limited να καταβάλει ποσό ύψους 280,5 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ και να καθίσταται μέτοχος 51% του ΟΛΠ ΑΕ.

Το δεύτερο στάδιο της συναλλαγής προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός πέντε ετών από σήμερα με την εκπλήρωση των όρων της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA), εκ των οποίων βασικός είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεωτικών επενδύσεων συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ, οπότε η Cosco (Hong Kong) Group Limited θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον 88 εκατ. ευρώ και θα αυξήσει το μερίδιό της στoν ΟΛΠ κατά 16%, σε 67%.