Θεσσαλονίκη: Μαθήματα ελληνικών και ενίσχυση μητρικής γλώσσας αλλοδαπών μαθητών

Η ενίσχυση της μητρικής γλώσσας αλλοδαπών μαθητών, παράλληλα με μαθήματα ελληνικών, ήταν ένας από τους στόχους προγράμματος που υλοποιείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκληρώνεται τον προσεχή Οκτώβριο.

Η επισήμανση έγινε από την συντονίστρια του προγράμματος «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», ομότιμη καθηγήτρια του ΑΠΘ, Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, με αφορμή ημερίδα με θέμα «Σχολείο και ανθρώπινα δικαιώματα» που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με στόχο «να αναδείξει το ρόλο του σχολείου στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμβάλλει στο διάλογο για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ελληνική κοινωνία».

 

«Μία από τις δράσεις του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και εθνικούς πόρους, είναι, εκτός από την ενίσχυση της ελληνομάθειας, η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των μαθητών σε έξι σχολικές μονάδες. Δημιουργήθηκαν έτσι 11 τμήματα με 158 μαθητές για τη ρωσική γλώσσα στη Θεσσαλονίκη και 3 τμήματα με 32 μαθητές για την αλβανική γλώσσα στην Αθήνα» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ.Αναστασιάδη.

 

Παράλληλα, εκπονήθηκε μελέτη που περιλαμβάνει τη συγκριτική ανάλυση των γραμματικών δομών μεταξύ ρωσικής-ελληνικής από τη μία πλευρά και αλβανικής-ελληνικής από την άλλη, τις περιληπτικές συγκριτικές εκθέσεις για τους εκπαιδευτικούς και το γλωσσάρι, τον οδηγό για κατασκευή γλωσσοδιδακτικού υλικού γραμματικής φύσης καθώς και τον οδηγό για την τυπολογική σύγκριση γλωσσών με την ελληνική.

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος που ξεκίνησε το 2010, πραγματοποιήθηκε συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με στόχο την αποτελεσματικότερη διδασκαλία τους στα τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας. Ειδικότερα, σε 50 σχολεία πανελλαδικά υποστηρίχθηκε η διδασκαλία στις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.), με κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστημονικούς συνεργάτες οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2012-2013 επισκέπτονταν τις Τ.Υ. των σχολείων και είτε παρείχαν παράλληλη στήριξη είτε εφάρμοζαν συνδιδασκαλίες και δειγματικές διδασκαλίες που αφορούσαν ποικίλα γλωσσικά φαινόμενα. Σε 20 σχολεία από αυτά πραγματοποιήθηκαν συνολικά 35 διδασκαλίες γλώσσας με βάση το περιεχόμενο, ενώ συνολικά επωφελήθηκαν 942 μαθητές.