Θρησκευτικά νομικά πρόσωπα γίνονται οι εκκλησίες

Τη θεσμοθέτηση της έννοιας του «θρησκευτικού νομικού προσώπου» προβλέπει το νομοσχέδιο με τίτλο «οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», που συνέταξε η γενική γραμματεία Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, επιλύονται προβλήματα δεκαετιών που η ελληνική Πολιτεία άφησε αρρύθμιστα, και δεν επέδειξε το σθένος να τα αντιμετωπίσει (π.χ. έλλειψη νομικής προσωπικότητας σε ιστορικές εκκλησίες και κοινότητες με μεγάλο αριθμό πιστών), αναγκάζοντας τους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιούν κατ’ ανάγκην και αδόκιμα, τις γνωστές μορφές του ιδιωτικού δικαίου (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σωματείο), με συνακόλουθες δυσλειτουργίες, αλλά και αρνήσεις εκκλησιών να υπαχθούν σε ένα τέτοιο καθεστώς.

 

Στο παραπάνω πλαίσιο, με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων αναγνωρίζεται η νομική προσωπικότητα της εν Ελλάδι Καθολικής Εκκλησίας, καθώς και άλλων Εκκλησιών (Αγγλικανική, Κοπτορθόδοξη, Αρμενική, Ευαγγελική, Συριακή κ.λπ.), ενώ ξεκινά στο υπουργείο Παιδείας η τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου θρησκευτικών και εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, καθώς και των λειτουργών τους που τελούν ιερολογίες με αστικές συνέπειες.

 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης να συστήνει εκκλησιαστικά ιδρύματα υπό τη μορφή ΝΠΙΔ, προβλέπεται η σύσταση στο υπουργείο Παιδείας, επταμελούς Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης κ.ά.