Τι αλλάζει στην επένδυση των 8 δισ. ευρώ για το Ελληνικό

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Έπειτα από τρία και πλέον χρόνια καθυστερήσεων η υπόθεση του Ελληνικού παίρνει πλέον το δρόμο της καθώς το απόγευμα της Τρίτης έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Lamda Development.

Πρόκειται για την υπογραφή ενός μνημονίου αλληλοκατανόησης (MoU) που ανοίγει το δρόμο για ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με ορισμένα επίμαχα ζητήματα της σύμβασης τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν και να υπογραφή η σύμβαση, αλλά και να κυρωθεί από τη Βουλή, πιθανότατα το φθινόπωρο. Στο μνημόνιο περιλαμβάνονται ορισμένες αλλαγές στη σύμβαση υπέρ του ελληνικού δημοσίου, το οποίο δεσμεύθηκε ότι θα έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις έως το φθινόπωρο προκειμένου πριν τις 16 Νοεμβρίου να έχει υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης.

Αναλυτικά, οι αλλαγές στη σύμβαση που προβλέπονται με το νέο MoU είναι οι εξής:

Αλλαγές στην υφιστάμενη σύμβαση πώληση της «Ελληνικόν ΑΕ» και την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά

1. Οικονομικά Στοιχεία

α) Αυξήθηκε σημαντικά το ύψος της συνολικής επένδυσης. Ο Επενδυτής αποδέχθηκε να αναλάβει το κόστος ενός σημαντικού αριθμού έργων πέρα των προβλεπόμενων στην αρχική σύμβαση, που ανεβάζουν το ύψος της συνολικής επένδυσης στα 8 δισ. ευρώ.

Έργα που δεσμεύεται ότι θα υλοποιήσει ο επενδυτής:

i. Οι ανοιχτοί χώροι του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής

ii. Πρωτεύουσες συγκοινωνιακές υποδομές και εγκαταστάσεις

iii. Κύριες εγκαταστάσεις και δίκτυα κοινής ωφέλειας.

iv. Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών , σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων και χώρο μεταφόρτωσης/ προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων προϊόντων στο Ακίνητο για τη διαχείριση απορριμμάτων αποκλειστικά και μόνο του ακινήτου.

v. Απαιτούμενα λιμενικά έργα

vi. Παράκαμψη και υπογειοποίηση τμήματος της Λεωφόρος Ποσειδώνος, εφόσον εγκριθεί

vii. Έργα ανασύστασης/ διευθέτησης ρεμάτων

viii. Εκτεταμένο Δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων εκτιμώμενου μήκους περίπου πενήντα (50) χιλιομέτρων

ix. Ανάληψη του 50% του κόστους μελέτης και κατασκευής κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμού μεταμόρφωσης απορριμμάτων και χώρου μεταφόρτωσης/ προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων προϊόντων σε περιοχή εκτός του ακινήτου υπό προϋποθέσεις

x. Ενίσχυση συνδεσιμότητας μέσων σταθερής τροχιάς

xi. Υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους πολιτιστικών και αθλητικών χρήσεων εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου

xii. Αναπαλαίωση, λειτουργία και ανάδειξη των διατηρητέων κτηρίων εντός του ακινήτου

xiii. Δημιουργία χώρων στέγασης των σωματείων ΑΜΕΑ εντός του Ακινήτου με αντίστοιχες των σημερινών προδιαγραφές

xiv. Ανάπλαση/ αναβάθμιση παραλίας 1 χλμ περίπου

β) Η επένδυση θα ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρόνο. Το 80% των επενδύσεων θα γίνει στα 12 χρόνια έναντι των 15 που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση.

γ) Προσδιορίζεται ότι ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεων θα αφορά έργα υποδομής και ότι αυτά τα έργα θα γίνουν την πρώτη πενταετία, πρόβλεψη που δεν υπήρχε στην αρχική σύμβαση. Ειδικά ως προς το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής συμφωνήθηκε ότι η ολοκλήρωσή του αποτελεί χρονικά επενδυτική προτεραιότητα. Κάθε αυτοτελές τμήμα του που ολοκληρώνεται εντός των πρώτων 5 ετών θα τίθεται στη διάθεση των πολιτών.

δ) Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει σε συντομότερο χρόνο. Το 51% του συνολικού ονομαστικού Τιμήματος Αγοράς Μετοχών θα καταβληθεί έως το 2018. Προβλεπόταν η καταβολή έως το 2022.

ε) Ο Επενδυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τη συντήρηση και την ασφάλεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Πράσινου και Αναψυχής.

2. Χαρακτήρας επένδυσης

α) Μητροπολιτικό Πάρκο Πράσινου και Αναψυχής 2.000.000 τμ. κοινόχρηστο και με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους και με συγκοινωνιακή σύνδεση με τις γύρω περιοχές και την παραλία.

β) Επιπλέον χώροι πρασίνου και κοινωφελών χρήσεων 600.000 τμ.

γ) 300.000 τ.μ. για κοινωφελή χρήση και κοινωνική ανταποδοτικότητα ( π.χ. για μεταφορά στο ακίνητο του Ελληνικού εγκαταστάσεων κοινωφελών χρήσεων από όμορες περιοχές και περιοχές του λεκανοπεδίου ώστε στη θέση τους να δημιουργηθούν πνεύμονες πρασίνου).

δ) Μεγάλο δίκτυο πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, εσωτερική γραμμή Τραμ.

ε) Τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο ανοικτής παραλίας προς όλους, διευκολύνοντας τις εξόδους του πάρκου προς τη θάλασσα.

στ) Μείωση του συντελεστή κάλυψης και ιδιαίτερα στην παραλία. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση μπορεί να ανέλθει σε 3.600.000 τ.μ., ωστόσο ο Επενδυτής δεσμεύεται ότι η συνολική δόμηση δεν θα υπερβεί τα 2.700.000τ.μ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται και περίπου 60.000 τ.μ. υφιστάμενων διατηρητέων κτηρίων (3 υπόστεγα Πολεμικής Αεροπορίας, κτήριο Ανατολικού Αεροδρομίου Αθηνών κτλ).

3. Δέσμευση του Επενδυτή για την επίλυση του προβλήματος απορριμμάτων των όμορων Δήμων.

Ο Επενδυτής αναλαμβάνει τη συμμετοχή του με ποσοστό έως και 50%, στη μελέτη και κατασκευή κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και χώρου μεταφόρτωσης / προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων προϊόντων σε περιοχή εκτός του Ακινήτου.

Σε κάθε περίπτωση είναι το πρώτο βήμα για να ξεμπλοκάρει η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που έγινε στη χώρα, μια επένδυση η οποία μπορεί να φτάσει τα 8 δισ. ευρώ και η οποία θα μπορούσε να δώσει αρχικά 50.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο:

Το συνολικό τίμημα της επένδυσης περιλαμβάνει:

 1. Τα άμεσα οικονομικά οφέλη, που ανέρχονται σε €2,1 δις όπως συνοψίζονται κάτωθι:
 • Τίμημα €915 εκ που αφορά στην αγορά των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. για 99 χρόνια και συμβάλει στη δημοσιονομική σταθεροποίηση και μείωση του εθνικού χρέους
 • Ανάληψη κόστους €1,2 δις για την υλοποίηση του συνόλου των έργων υποδομών που υπό άλλες συνθήκες αναλαμβάνονται από τις Δημόσιες Αρχές, και συγκεκριμένα αφορούν σε: κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου, υποδομές για δρόμους – δίκτυα κοινής ωφέλειας – κοινόχρηστους χώρου, παράκαμψη & υπογειοποίηση τμήματος της Λεωφ. Ποσειδώνος, έργα σύνδεσης TRAM – METRO
 • 30% των κερδών αποδίδεται στο κράτος σε ποσοστά απόδοσης της επένδυσης, άνω του 15%.

Β) Τα έμμεσα οικονομικά οφέλη, που εκτιμώνται σε περισσότερα από €10δις, και περιλαμβάνουν:

 • Τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο στην 25ετή επενδυτική δραστηριότητα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. (Φόροι ~€5 δις, Ασφαλιστικές εισφορές ~€5,5 δις )
 • Η αναμενόμενη συμβολή του έργου στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας θα είναι της τάξης του 2% στο τέλος της περιόδου του έργου. Πρόκειται για παραγωγή νέου εθνικού πλούτου, που θα προέλθει από όλους τους κλάδους των ελληνικών επιχειρήσεων, ως συνέπεια της αναζωογόνησης αργού παραγωγικού δυναμικού και δημιουργίας νέων επενδύσεων, ενισχύοντας τους αναπτυξιακούς ρυθμούς ανόδου της Ελληνικής οικονομίας
 • Αναβάθμιση της χώρας ως ελκυστικό και ασφαλή προορισμό άμεσων ξένων επενδύσεων
 • Η Ελλάδα και ειδικότερα, η ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, ενδυναμώνει τη θέση της ως ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός, κερδίζοντας 1.000.000 επιπλέον τουρίστες ετησίως με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κίνηση της οικονομίας της.
 • Η ευρύτερη νότια ζώνη της Αθήνας και οι όμοροι δήμοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν νέο κύκλο ανάπτυξης και προόδου, συνδυαστικά και με τα άλλα μεγάλα projects που συντελούνται στην ευρύτερη περιοχή
 • Παράπλευρα οφέλη σε τομείς στους οποίους η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όπως:
  • εκπαίδευση
  • τεχνολογία
  • υγεία
  • πολιτισμός
 • Κόστη για την συντήρηση, καθαριότητα και ανανέωση του κοινοχρήστου τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και τη συντήρηση των έργων υποδομής και των χώρων πρασίνου, που ανέρχονται σε περίπου 12.000.000€/έτος

Η επιλογή του διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικού γραφείου FOSTER+PARTNERS για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη σύνθεση των χρήσεων του Masterplan, συμβάλει στην ενίσχυση της προβολής του Έργου και επιδιώκει, μέσω της εφαρμογής πρότυπων σχεδίων και αρχών σχεδιασμού, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση της ποιότητας ζωής των χρηστών της ανάπτυξης (μόνιμοι κάτοικοι, εργαζόμενοι, επισκέπτες).

Βασικές αρχές σχεδιασμού που τέθηκαν από τη LAMDA DEVELOPMENT S.A. προς την FOSTER+PARTNERS είναι:

 • Οι αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Ο σεβασμός στο ευρύτερο περιβάλλον, το φυσικό τοπίο, κλίμα και στην πολιτισμική κληρονομιά του τόπου (Αρχαιολογικοί Χώροι, Διατήρηση – Αναπαλαίωση κτιρίων ιστορικής σημασίας, σωστή διαχείριση όμβριων και υπόγειων υδάτων, αξιοποίηση ολυμπιακών εγκαταστάσεων)
 • Η αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου και η στροφή της πόλης προς τη θάλασσα
 • Η βιωσιμότητα του Μητροπολιτικού Πάρκου, ενός από τα μεγαλύτερα Πάρκα της Ευρώπης, μοναδικού ίσως λόγω της άμεσης γειτνίασης του με τη θάλασσα
 • Η βελτίωση και εκσυγχρονισμός των έργων υποδομής (οδικοί άξονες – πεζόδρομοι – ποδηλατόδρομοι, σύνδεση TRAM – METRO) για την απρόσκοπτη μετακίνηση των χρηστών και επισκεπτών της ανάπτυξης, από και προς την ανάπτυξη / άλλους προορισμούς.

Έχοντας ως κεντρικό συστατικό στοιχείο της επένδυσης και χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας τη δημιουργία και συντήρηση ενός πάρκου 2.000.000 τετραγωνικών μέτρων, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με ελεύθερη πρόσβαση προς το κοινό καθώς και την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, με επίσης ελεύθερη πρόσβαση προς το κοινό, η πρόταση της LAMDA DEVELOPMENT S.A. περιλαμβάνει:

Την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου με την πραγματοποίηση έργων για τη δημιουργία μίας συνεχόμενης αμμώδους παραλίας μήκους μεγαλύτερης του 1χλμ και πλάτους περίπου 50μ στην περιοχή του Αγ. Κοσμά, τη δημιουργία μιας νέας μαρίνας για την εξυπηρέτηση μικρών σκαφών και σύνοδες εκπαιδευτικές χρήσεις μέσω της δημιουργίας ενός διεθνούς Ενυδρείου αλλά και χρήσεις τουρισμού – αναψυχής (δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας 130 κλινών και άλλων χρήσεων αναψυχής), τη χερσαία ανάπτυξη χρήσεων τουρισμού-αναψυχής στην περιοχή της Τουριστικής Μαρίνας Σκαφών Αναψυχής (πρώην Ολυμπιακή Μαρίνα Αγ. Κοσμά) και συγκεκριμένα τη δημιουργία δύο ξενοδοχειακών μονάδων 270 περίπου κλινών, εμπορικές δραστηριότητες (Marina Mall), αθλητικές εγκαταστάσεις (Ναυτικός Όμιλος) και τέλος οικιστικές αναπτύξεις. Ειδικότερα στο παραλιακό μέτωπο προβλέπεται η ανέγερση ενός τοπόσημου υψηλής αρχιτεκτονικής σχεδίασης που θα στεγάσει διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών ενώ στο βόρειο τμήμα της περιοχής του Αγ. Κοσμά, προβλέπεται η ήπια οικιστική ανάπτυξη μονοκατοικιών αλλά και διαμερισμάτων.

Την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, ενός πάρκου 2.000.000μ2 σε άμεση γειτνίαση με το Παραλιακό Μέτωπο αλλά και τη Λεωφ. Βουλιαγμένης, με εύκολη πρόσβαση των κατοίκων των όμορων Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης, Ελληνικού και Γλυφάδας χάρη στην στρατηγική χωροθέτηση περισσότερων πυλών εισόδου, ένα Πάρκο που θα συνδυάζει την Ιστορία του χώρου (Πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού) μέσω της ανάδειξης κτιρίων ιστορικής σημασίας (East Terminal Building, Hangars) σε κτίρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Exhibition Center, National Aviation Museums), της δημιουργίας χώρων περιπάτων & αναψυχής κατά μήκος των διαδρόμων τροχοδρόμησης των αεροπλάνων, τη μετεγκατάσταση και διεύρυνση αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων για την υπενθύμιση της Ολυμπιακής κληρονομιάς του χώρου που φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004 αλλά και την ανάπτυξη λοιπών χρήσεων Αναψυχής σε ένα χώρο Πρασίνου που θα χαρακτηρίζεται από τη χλωρίδα της Αττικής και αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής του Ελληνικού και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του.

Την ανάπτυξη της έκτασης του Πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού με χρήσεις όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα & campus στέγασης φοιτητών, διεθνή ιδρύματα υγείας και έρευνας καθώς και ένα πρότυπο Επιχειρηματικό Πάρκο, τα οποία στοχεύουν στην ανάδειξη της Αθήνας σε σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηματικότητας με δημιουργία πλέον των 50.000 περίπου νέων θέσεων εργασίας. Επιπροσθέτως, χρήσεις αναψυχής και εμπορίου συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου της Αττικής, υπεραγορές, ξενοδοχειακά συγκροτήματα περίπου 2.000 κλινών καθώς και πρότυπες τουριστικές υποδομές (συνεδριακό κέντρο, νέο γήπεδο golf, αξιοποίηση του ολυμπιακού κέντρου canoe kayak) και τέλος οικιστικές αναπτύξεις.

Σε σύνολο επιφανείας 6.200.000 μ2 οι ελεύθεροι και ανοιχτοί χώροι ανέρχονται σε περίπου 1.800.000 μ2, μη συμπεριλαμβανομένου του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής που ανέρχεται σε επιπλέον 2.000.000 μ2.

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Η αξιοποίηση της περιοχής του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού αναμένεται να έχει πολλαπλές θετικές επιδράσεις στην κοινωνία. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν οι ακόλουθες:

 • Η βελτίωση και εκσυγχρονισμός των έργων υποδομής (οδικό δίκτυο – πεζόδρομοι – ποδηλατοδρόμοι, βελτίωση σύνδεσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς π.χ. σύνδεση TRAM-METRO, δίκτυα κοινής ωφέλειας) για την αντιμετώπιση των συγκοινωνιακών, λειτουργικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που θα επιφέρει η Ανάπτυξη και τα οποία (έργα υποδομής) θα συνεισφέρουν τελικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά και των όμορων σε αυτόν Δήμων.
 • Η δυνατότητα οργανωμένης πολεοδόμησης εντός του αστικού ιστού, με στρατηγικό σχεδιασμό των Χρήσεων Γης και κατάλληλη κατανομή κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για την εξυπηρέτηση των χρηστών του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά και των όμορων σε αυτόν Δήμων. Ειδικότερα επισημαίνονται:
  • η πρόνοια για την ένταξη στο σχέδιο Γενικής Διάταξης (Masterplan) Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφελείας δομημένης επιφάνειας μεγαλύτερης των 200.000 μ2 (π.χ. Εκπαιδευτικά ιδρύματα – παιδικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – διοικητικές εγκαταστάσεις, πολιτισμικοί χώροι, εγκαταστάσεις πρόνοιας / υγείας)
  • Ανάπτυξη ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων ~ 800.000 μ2 (παιδικές χαρές, δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, πλατείες, άλση, κλπ) καθιστώντας το έργο ως πρότυπο πόλο έλξης ποικίλων δραστηριοτήτων για την οικογένεια
  • Υλοποίηση πρότυπου οδικού δικτύου με πρόνοια για την χάραξη, οργάνωση και υλοποίηση αποκλειστικών ποδηλατόδρομων (> 50χλμ μήκους, πλάτους 2,5-3μ) και πεζόδρομων (> 50χλμ πλάτους 2,5-3μ) για την εξυπηρέτηση του κόσμου
 • Η ανάδειξη της ιστορίας του χώρου του πρώην αεροδρομίου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, με διατήρηση – Αναπαλαίωση και εκσυγχρονισμό σημαντικών ιστοριών κτιρίων όπως το κτίριο του Σάαρινεν (πρώην ανατολικό αεροδρόμιο) και τα Hangars τα οποία θα μετατραπούν αντίστοιχα σε εκθεσιακούς και πολιτιστικούς χώρους, Aviation Museum κλπ.
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο βραχυπρόθεσμα (οικοδομική δραστηριότητα, επιστημονική κοινότητα ~10.000) όσο και μακροπρόθεσμα (σε βάθος 20ετίας) ~ 50.000 (μελέτη ΙΟΒΕ), με αντίστοιχη δημιουργία νέων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, Επιχειρηματικό Πάρκο, Υγεία & Έρευνα)
 • Τέλος το έργο αναμένεται να τονώσει την ψυχολογία των επενδυτών και όχι μόνο, γεγονός με ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη η ανεπάρκεια εγχώριων αποταμιεύσεων για την στήριξη των απαραιτήτων επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την πραγματοποίηση ικανοποιητικών ρυθμών ανόδου του ΑΕΠ και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

 Το περιβάλλον

Οι αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και η εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής πιστοποίησης των έργων και εγκαταστάσεων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, θα αποτελούν βασικά κριτήρια για τον σχεδιασμό των έργων.

Πρόκειται για μία πρότυπη αστική ανάπλαση, με χαμηλό συντελεστής δόμησης (συντελεστής δόμησης 0,5).

Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου, ενός από τα μεγαλύτερα πάρκα της Ευρώπης μοναδικού δε λόγω της γειτνίασής του με τη θάλασσα, αποτελεί το βασικό κεντρικό στοιχείο της Ανάπτυξης. Το Μητροπολιτικό Πάρκο έχει έκταση 2.000.000 μ2 (200hectares), είναι δηλαδή μεγαλύτερο από το Hyde Park του Λονδίνου (142hectares), (60% του Central Park ~340hectares) και σημαντικά μεγαλύτερο από άλλα Ελληνικά πάρκα π.χ. (εθνικός κήπος 16 εκτάρια, Πεδίο Άρεως 27 εκτάρια). Η δε αρδευόμενη έκταση, εκτιμάται στο 75% της επιφάνειάς του (~1.500.000μ2) με σημαντική βλάστηση που αναδεικνύει το μεσογειακό κλίμα και την χλωρίδα της Αττικής. Με την ανάπτυξη και υλοποίησή του, αναμένονται σημαντικά οφέλη, τόσο περιβαλλοντικά (π.χ. βελτίωση μικροκλίματος περιοχής) όσο και κοινωνικά (new way of living – γνωριμία του επισκέπτη, κατοίκου, εργαζόμενου, οικογενειάρχη, κλπ με μία νέα εμπειρία ζωής (αθλητισμός, αναψυχή, διασκέδαση, πολιτισμός, αγροτουρισμός, διαδρομές περιπάτου, ποδηλατοδρόμοι, κλπ μέσα στο Πάρκο).

Η αναβάθμιση και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και η στροφή και σύνδεση της πόλης με τη θάλασσα αποτελεί επίσης σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό στόχο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.

Τέλος, ο σεβασμός στο ευρύτερο περιβάλλον, στο φυσικό τοπίο, κλίμα και στην πολιτισμική κληρονομιά του τόπου μέσω π.χ. της σωστής διαχείρισης όμβριων και υπόγειων υδάτων, της ανάδειξης & προστασίας των Αρχαιολογικών Χώρων, της Διατήρησης – Αναπαλαίωσης κτιρίων ιστορικής σημασίας και αξιοποίησης / μετασκευής ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις του Σχεδίου.