Τι δικαιώματα φέρνει για τους καταναλωτές η νέα κοινοτική οδηγία

Ενισχυμένα δικαιώματα έχουν από τις 13 Ιουνίου οι καταναλωτές, οπότε τέθηκε σε ισχύ η κοινοτική οδηγία 2011/83/ΕΕ. Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει την κοινοτική οδηγία στην εθνική νομοθεσία ήδη από τις 30 Αυγούστου 2013 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-891.

 

Διαβάστε περισσότερα στο danioliptes.gr

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr