Τον Μάρτιο 2.685 προσλήψεις στο δημόσιο

Μέσα στον Μάρτιο θα γίνουν 2.685 προσλήψεις μόνιμων και συμβασιούχων σε διάφορους φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, οι φορείς που θα ενισχυθούν με προσωπικό είναι δήμοι, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, μουσεία, ΟΑΕΔ, Περιφέρειες, πανεπιστήμια κ.λ.π.

 

Η πλειονότητα των θέσεων αφορά ειδικότητες όπως διοικητικοί, οδηγοί, εργάτες, αρχαιολόγοι, καλλιτεχνικό προσωπικό, χειριστές μηχανημάτων, διανομείς, στελέχη κ.α.

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και εμπειρία.
 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr