Τροπολογία Φίλη φέρνει τα πάνω – κάτω στις Πανελλήνιες

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Άρον άρον στην κατάθεση νέων τροπολογιών στο νομοσχέδιο για τις «βοσκήσιμες γαίες», προχώρησε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Ο Νίκος Φίλης, έκανε λόγο για «επείγοντα λειτουργικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν».

Ειδικότερα, όσον αφορά στις ρυθμίσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις, διευκρινίζεται ότι λόγω των αλλαγών στην εξεταστέα ύλη και στο ωρολόγιο πρόγραμμα, τα θέματα που θα δώσουν οι υποψήφιοι θα είναι διαφορετικά για εκείνους που έχουν επιλέξει να δώσουν με το καταργηθέν σύστημα των τεσσάρων μαθημάτων και διαφορετικά για εκείνους που έχουν επιλέξει να δώσουν με το νέο σύστημα, των έξι μαθημάτων.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι θα οριστούν δύο ξεχωριστές επιτροπές, οι οποίες θα επιλέγουν τα θέματα των εξετάσεων.

Παράλληλα, τίθεται σε λειτουργία ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων – ο οποίος έχει μείνει από το 2013 «στα χαρτιά» του νόμου για το «Νέο Λύκειο» – έχοντας γνωμοδοτικό ρόλο στην επιλογή θεμάτων από τις επιτροπές των εξετάσεων.

Με άλλη τροπολογία, το υπουργείο καθορίζει ζητήματα απόλυσης των μαθητών της Γ’ Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα, προστίθεται μία ακόμη εξεταστική περίοδος τον Σεπτέμβρη, για όσους μαθητές δεν πέτυχαν επίδοση μεγαλύτερη ή ίση του 9,5, ώστε να πάρουν το απολυτήριο Λυκείου. Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση αυτή έχουν όλοι οι μαθητές της Γ’ Λυκείου, ακόμη και παλαιότερων ετών.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα μέχρι πέρυσι

Μέχρι πέρυσι ήταν τρεις κατευθύνσεις, Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική.

-Θεωρητική κατεύθυνση

Βασικά εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Λατινικά. Οδηγεί στις σχολές του 1ου ΕΠΕ των Ανθρωπιστικών και Νομικών Επιστημών.
• Με 5ο προαιρετικό μάθημα τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας ο υποψήφιος θα μπορεί να δηλώσει τις Παιδαγωγικές σχολές.
• Με 5ο προαιρετικό μάθημα την Φυσική Γ.Π. «ανοίγει» σχολές του 2ου ΕΠΕ των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.
• Με Βιολογία ο υποψήφιος θα μπορεί να επιλέξει και σχολές του ΕΠΕ των Επιστημών Υγείας.
• Με Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ξεκλειδώνει το 4ο ΕΠΕ των Οικονομικών Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.

-Θετική Κατεύθυνση

Βασικά εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία.
• Με 5ο προαιρετικό μάθημα την Βιολογία ο υποψήφιος έχει πρόσβαση στις Επιστήμες Υγείας. Έτσι αποκαθίσταται ένα από τα σοβαρά προβλήματα του σχεδιασμού που είχε γίνει για το Νέο Λύκειο ο οποίος απέκλειε τον συνδυασμό Πολυτεχνεία – Ιατρική που αποτελούσε πάντα επιλογή των καλών μαθητών.
• Με 5ο προαιρετικό μάθημα τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ο υποψήφιος θα μπορεί να δηλώσει και τις Οικονομικές σχολές ανά την Ελλάδα.
• Αν επιλέξει την Ιστορία ως 5ο προαιρετικό μάθημα, ο υποψήφιος θα μπορεί να έχει πρόσβαση τόσο στις Παιδαγωγικές σχολές όσο και σε κάποιες Θεωρητικές.

-Τεχνολογική κατεύθυνση

Βασικά εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Πληροφορική, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.
• Αν ο υποψήφιος θέλει να ξεκλειδώσει τις σχολές του ΕΠΕ των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών θα πρέπει να εξεταστεί πανελλαδικά και στη Φυσική Γ.Π.
• Με Μαθηματικά Γ.Π. θα μπορεί να έχει πρόσβαση και στις Παιδαγωγικές Σχολές.
• Με Βιολογία Γ.Π. θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και σχολές των Επιστημών Υγείας.
• Με Ιστορία Γ.Π. ο υποψήφιος θα μπορεί να ξεκλειδώσει σχολές των Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Τι αλλάζει από φέτος 

Με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα που θα ξεκινήσει στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2016 οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν αρχικά μια από τις 3 ομάδες προσανατολισμού:

• Ανθρωπιστικών Σπουδών
• Θετικών Σπουδών
• Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Όσοι έχουν επιλέξει Ανθρωπιστικές σπουδές θα εξεταστούν σε: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Ν. Γλώσσα και θα έχουν δυνατότητα επιλογής ενός ή δύο ακόμα μαθημάτων εκ των Λατινικών, Βιολογίας και Μαθηματικών Γενικής Παιδείας.

Όσοι έχουν επιλέξει Θετικές σπουδές θα εξεταστούν σε: Φυσική, Χημεία, Ν. Γλώσσα και θα έχουν δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή δύο μαθήματα εκ των Μαθηματικών, Βιολογίας και Ιστορίας Γενικής Παιδείας.

Όσοι έχουν επιλέξει Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής θα εξεταστούν σε: Μαθηματικά, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Ν. Γλώσσα και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή δύο μαθήματα εκ των Ιστορίας Γενικής, Βιολογίας Γενικής και Αρχών Οικονομικής Θεωρίας.

Ανάλογα με την ομάδα μαθημάτων που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής στην συνέχεια καλείται να διαλέξει ένα ή δύο από τα 5 Επιστημονικά Πεδία Ειδίκευσης:

1.Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές
2.Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3.Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4.Επιστήμες της Εκπαίδευσης
5.Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Αλλαγές στο μηχανογραφικό και στον τρόπο εισαγωγής

Η τροπολογία Φίλη ξεκαθαρίζει ότι όσοι από τους μαθητές της περσινής χρονιάς (2014 – 2015) επιθυμούν να ξαναδώσουν πανελλήνιες θα πρέπει να επιλέξουν αν θα δώσουν με το νέο σύστημα ή με το σύστημα που έδωσαν πέρυσι. Στη δεύτερη περίπτωση θα εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ποσόστοση. Το ακριβές ποσοστό δεν έχει οριστεί ακόμα και θα οριστεί με υπουργική απόφαση.

Κατά συνέπεια, το καλοκαίρι του 2016 πιθανότατα θα υπάρχουν δύο είδη μηχανογραφικών δελτίων (ή ένα διπλό), καθώς όσοι επιλέξουν να εξεταστούν με το παλιό σύστημα θα συμπληρώσουν το παλιό μηχανογραφικό, ενώ όσοι επιλέξουν να εξεταστούν με το νέο σύστημα θα συμπληρώσουν το καινούργιο μηχανογραφικό, με τις αλλαγές που έχουν γίνει στα επιστημονικά πεδία και την κατανομή των σχολών σε αυτά.

Έτσι, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε πέρυσι, θα καθοριστεί με απόφαση του υπουργού Παιδείας το ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο με το σύνολο των υποψηφίων του σχολικού έτους 2015-16.