Τροπολογίες για αγροτικά και δασικά θέματα

ΦΩΤΟ: PHASMA/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: PHASMA/ΑΡΧΕΙΟΥ

Επτά τροπολογίες με ρυθμίσεις σχετικά με αγροτικά και δασικά θέματα κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για τις βοσκήσιμες γαίες, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Με τις ρυθμίσεις που εισάγονται:

  • τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 998/1979, που αναφέρονται σε θέματα επίλυσης των δασικών διαφορών.
  • λύνονται θέματα μεταβατικής ισχύος σχετικά με αιτήσεις χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών.
  • στελεχώνονται τα γραφεία περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών με απόσπαση υπαλλήλων για ολόκληρη τη διάρκεια της πενταετούς θητείας τους.
  • καθορίζονται όροι σχετικοί με τη διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.
  • αναφέρονται εξαιρέσεις από το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ, τρόπος χρηματοδότησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, μεταβολή του τρόπου στελέχωσης των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών (ΚΤΓ) και παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των στελεχών των ΚΤΓ των ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013.
  • διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης των ΟΤΑ, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ.
  • ορίζεται ότι δεν θα δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα ονόματα των μελών της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής των εξετάσεων πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού που απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών και αιτούντες ασύλου. Με τον τρόπο αυτό, επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, διασφαλίζεται το κύρος και το αδιάβλητο των εξετάσεων.