Τροποποίηση πρώην στρατοπέδου της Θεσσαλονίκης σε Νοσοκομείο Παίδων

Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη, στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Β. Όλγας – Μητροπολίτου Κυδωνιών Γρηγορίου – Γεωρ. Παπανδρέου – Πλούτωνος, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Η τροποποίηση προβλέπει τον αποχαρακτηρισμό της έκτασης των 31 στρεμμάτων από «Χώρο για Διοίκηση Επιπέδου Πόλης και Υπερτοπική» για τη χωροθέτηση υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, της τέως Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και της τέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τον χαρακτηρισμό της ως «Χώρου για την ανέγερση Νοσοκομείου Παίδων», με διατήρηση των όρων δόμησης.

 

Με την πρόταση αυτή παρέχεται η δυνατότητα ανέγερσης νοσοκομειακών εγκαταστάσεων με δυναμικότητα της τάξης του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, η οποία θα εξυπηρετείται άμεσα από το μετρό και τις λεωφορειακές γραμμές της πόλης, θα έχει δυνατότητα υπόγειας στάθμευσης και παράλληλα θα εξασφαλίζει τη διατήρηση του 60% της παραπάνω έκτασης ως αδόμητης για τη διαμόρφωση υπαίθριων χώρων και πρασίνου. Οι θέσεις και το περίγραμμα των νέων κτιρίων θα καθοριστούν έπειτα από τη διενέργεια διαγωνισμού μελετών ή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων, όπως προβλέπει ο νόμος.

 

Η πρόταση κατατέθηκε στο πλαίσιο της μελέτης αναθεώρησης του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου που βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά την οποία διερευνήθηκε η βέλτιστη αξιοποίηση σημαντικών αδόμητων εκτάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, με προτεραιότητα την κάλυψη των κοινωφελών και προνοιακών υποδομών της πόλης. Με αυτό το σκεπτικό ζητήθηκε από τους αρμόδιους φορείς ενημέρωση ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων περίθαλψης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, καθώς και προτάσεις ως προς το καταλληλότερο θεραπευτήριο που μπορεί να χωροθετηθεί στην περιοχή, με κριτήριο τις κατά προτεραιότητα ανάγκες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής σε υποδομές υγείας.

 

Κατόπιν διαβούλευσης και σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε η λειτουργία εξειδικευμένου παιδιατρικού νοσοκομείου εντός του πολεοδομικού ιστού, προκειμένου να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση και να υπάρχει εξυπηρέτηση από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr