Βουτιά του κόστους στέγασης κατά 7,1% το Δεκέμβριο

Η μείωση τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, μαζί με την συνεχιζόμενη πτώση των ενοικίων, οδήγησαν σε μεγάλη ενίσχυση των αποπληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία τον Δεκέμβριο, με το Γενικό Δείκτη Τιμών να υποχωρεί κατά -2,6% σε ετήσια βάση, έναντι του -1,7% ένα χρόνο πριν.

 

Σε μηνιαία βάση και σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο η αντίστοιχη μείωση φτάνει το -0,5%, έναντι αύξησης 0,9% τον Δεκέμβριο του 2013.

Ο μέσος ∆είκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2014 – ∆εκεμβρίου 2014 σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2013 – ∆εκεμβρίου 2013 παρουσίασε μείωση 1,3%, έναντι μείωσης 0,9%, που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο (Πίνακας 3).

 

Η μείωση του Γενικού ∆είκτη Τιμών κατά 2,6% τον ∆εκέμβριο σε ετήσια βάση προήλθε από τις αντίστοιχες μειώσεις στους επιμέρους δείκτες:

 

  • 7,1% στη Στέγαση
  • 4,2% στις Μεταφορές
  • 3,9% στην Ένδυση και υπόδηση
  • 3,1% στην Εκπαίδευση
  • 2,4% σε Άλλα αγαθά και υπηρεσίες
  • 1,7% σε ∆ιαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες
  • 1,7% σε Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες
  • 1,2% σε ∆ιατροφή και μη αλκοολούχα ποτά
  • 1,2% σε Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια
  • 1,0% στην Υγεία

 

Αντίθετα, σημαντική αύξηση κατά 3% καταγράφηκε σε Αλκοολούχα ποτά και καπνό.