«Βούλιαξαν» οι τιμές ακινήτων

Μεγάλη πτώση άνω του 30% έχουν εμφανίσει οι τιμές των κατοικιών αλλά και των επαγγελματικών ακινήτων στη χώρα μας κατά την προηγούμενη πενταετία, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη χρονιά που πέρασε, συνεχίστηκαν, αν και με μικρότερη ένταση, οι πιέσεις στις εμπορικές αξίες, τις τιμές και τα μισθώματα των ακινήτων.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, στη δυσκολία ανάκαμψης της αγοράς έχουν συμβάλει, εκτός των άλλων, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας, οι περιορισμοί από την πλευρά της χρηματοδότησης, η μείωση των επενδύσεων για την κατασκευή νέων κατοικιών και οι δυσκολίες που προκύπτουν από το μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο (εφαρμογή φόρου υπεραξίας, αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών κ.ά.).

 

Επιπλέον, παρότι η αγορά ακινήτων άρχισε να δείχνει σημάδια σταθεροποίησης από τους τελευταίους μήνες του 2013 και μετά, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και των προσδοκιών, εντούτοις η εικόνα άλλαξε προς το τέλος του 2014 από την αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα.

Στην αγορά των κατοικιών, οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν το 2014 με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,5%, έναντι 10,9% το 2013 και 11,7% το 2012. Η υποχώρηση των τιμών την περίοδο 2008-2014 ήταν σωρευτικά εντονότερη στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα έναντι των άλλων μεγάλων πόλεων και των λοιπών περιοχών, καθώς και για τα παλαιότερα και τα μεγαλύτερου εμβαδού ακίνητα στις σχετικά ακριβότερες περιοχές της χώρας.

 

Συνολικά πάντως από το 2008 έως το τελευταίο τρίμηνο του 2014 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά μέσον όρο 38,1% (Αθήνα -40,4%, Θεσσαλονίκη -42,4%).

 

Η στροφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος των νοικοκυριών προς παλαιότερα ακίνητα, μικρότερου εμβαδού και χαμηλότερης αξίας σε μεσαίου κόστους περιοχές, που καταγράφηκε από την αρχή της τρέχουσας κρίσης, εντάθηκε το 2014.

 

Παρά το γεγονός ότι το απόθεμα των αδιάθετων κατοικιών παραμένει υψηλό, από τις έρευνες κτηματομεσιτικών γραφείων που διενεργήθηκαν στη διάρκεια του περασμένου έτους, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για ακίνητα μικρής και μεσαίας αξίας, τα οποία θεωρούνται εναλλακτικές μορφές εξασφάλισης των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών και αποτελούν πλέον επενδυτικές επιλογές.

 

Σε αυτό εκτιμάται ότι συνέβαλε και η σημαντική μείωση του φόρου μεταβιβάσεων ακινήτων (στο 3% από το 2014), η οποία αναμένεται και στο μέλλον να συμβάλει στην αύξηση της πολύ χαμηλής συχνότητας μεταπώλησης των ακινήτων στην εγχώρια αγορά.

 

Οι πτωτικές τάσεις στις τιμές των κατοικιών είναι πιθανόν να συνεχιστούν και τα επόμενα τρίμηνα, αλλά με σχετικά πιο συγκρατημένους ρυθμούς. Επιπλέον, εκτιμάται ότι στη σταδιακή σταθεροποίηση της αγοράς κατοικίας θα μπορούσε να συμβάλει η διευθέτηση του ζητήματος των επισφαλών δανείων.

 

Γενικότερα, η περαιτέρω σταθεροποίηση και ανάκαμψη της αγοράς είναι πλέον άμεσα εξαρτημένη από τη γενικότερη πολιτική και οικονομική σταθερότητα.

 

Επαγγελματικά ακίνητα

 

Η αγορά των επαγγελματικών ακινήτων χαρακτηρίζεται από υπερβάλλουσα προσφορά, σημαντική μείωση των συναλλαγών και πτωτική τάση των τιμών. Συνολικά, από το πρώτο εξάμηνο του 2010 έως το πρώτο εξάμηνο του 2014, η πτώση στις τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών ανήλθε κατά μέσο όρο σε 28,8% και για τα γραφεία στο 31,6%.

 

Ιδιαίτερα τα συνοικιακά εμπορικά ακίνητα, οι επαγγελματικοί αποθηκευτικοί χώροι και τα λιγότερο πλεονεκτικά κτίρια γραφείων έχουν δεχθεί σημαντικές πιέσεις για επαναδιαπραγμάτευση και μείωση των ενοικίων.

 

Παράλληλα, η σημαντική πτώση των μισθωτικών αξιών έχει δημιουργήσει τάσεις μετεγκατάστασης ιδιωτών και εταιρειών προς ακίνητα μικρότερα αλλά υψηλότερων προδιαγραφών, ενώ κινητικότητα εμφανίζεται και στις μισθώσεις καταστημάτων, σε εμπορικές θέσεις, καθώς τα ενοίκια βρίσκονται πλέον σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

 

βελτίωση Στο εννεάμηνο του 2014 καταγράφηκε βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και των προσδοκιών, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως σε ακίνητα εισοδήματος. Εντούτοις, οι περιορισμοί από την πλευρά της χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα στο οικονομικό περιβάλλον που εντάθηκε τους τελευταίους μήνες, διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

 

Ενδείξεις σταθεροποίησης καταγράφηκαν στην αγορά των καταστημάτων, ενώ επενδυτικό ενδιαφέρον προσελκύει και ο τομέας των μισθωμένων γραφειακών χώρων και μεγάλου μεγέθους αποθηκευτικών χώρων υψηλών προδιαγραφών.

 

Ιδιαίτερα θετικές προσδοκίες διαμορφώθηκαν για τον τομέα των τουριστικών ακινήτων ξενοδοχειακών μονάδων και της παραθεριστικής κατοικίας.

 

Αναφορικά με τις μελλοντικές προοπτικές, οι τιμές των επαγγελματικών ακινήτων υψηλών προδιαγραφών στις κύριες αγορές αναμένεται να ανακάμψουν πιο σύντομα, ενώ αντίθετα για τα επαγγελματικά ακίνητα χαμηλότερων προδιαγραφών εκτιμάται ότι οι τιμές θα υποστούν περαιτέρω μείωση.

 

Πηγή: Έθνος