Ξανάρχεται το Συμβούλιο Ιδιωτικού Χρέους

ΦΩΤΟ: REUTERS

Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕκ ξεκινάει και πάλι η λειτουργία του Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης ιδιωτικού Χρέους, το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών».

Μέλη της Ομάδας Υποστήριξης είναι:

α. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών.

β. Δύο σύμβουλοι ή συνεργάτες του Πρωθυπουργού ή της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού.

γ. Τρεις υπάλληλοι ή ειδικοί σύμβουλοι ή συνεργάτες σε κάθε ένα από τα υπουργεία Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών».