Χασδάι Καπόν: Ο δήμος μπλοκάρει την πληρωμή του Σαξώνη

Στον κάλαθο των αχρήστων πέταξε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης Χασδάι Καπόν το ένταλμα πληρωμής του Παναγιώτη Σαξώνη, αρνούμενος να βάλει την υπογραφή του κάτω από το έγγραφο αυτό, το οποίο και επέστρεψε στο τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών του δήμου Θεσσαλονίκης με την ένδειξη “απαράδεκτο”.

 

Όσο απίστευτο κι εάν αυτό φαίνεται, ακόμη και μετά την καταδίκη του Παναγιώτη Σαξώνη και σε δεύτερο βαθμό για την πολύκροτη υπόθεση της υπεξαίρεσης των 17,9 εκατ. ευρώ, ο δήμος Θεσσαλονίκης είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να εξακολουθήσει να του καταβάλλει μέρος της μισθοδοσίας που ελάμβανε την περίοδο που διατελούσε υπάλληλος στα δημοτικά ταμεία.

 

Πηγή: Μακεδονία