Ξεκινά η κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων στο ΑΧΕΠΑ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Στο νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020) εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα ένα από τα σημαντικότερα έργα κτιριακών υποδομών υγείας στη Θεσσαλονίκη. Το έργο αφορά στην ενίσχυση των χειρουργείων του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, με την κατασκευή νέας πτέρυγας και την ανακατασκευή της υπάρχουσας, αλλά και με την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και είναι συνολικού προϋπολογισμού 16 εκ. ευρώ.

Πρόκειται για την ένταξη της πράξης: «Μελέτη, κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων –διοίκησης – κεντρικής αποστείρωσης και πλυντηρίων, ανακατασκευή υπάρχουσας πτέρυγας χειρουργείων και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ – Φάση Β’».

Η μελέτη, οι κατασκευαστικές εργασίες, αλλά και ο εξοπλισμός εντάχθηκαν στον άξονα προτεραιότητας για την «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «το συγκεκριμένο έργο αφορά στη δεύτερη φάση των παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε ένα από τα σημαντικότερα νοσηλευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. H παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, εμπεδώνουν τον κοινωνικό μας πολιτισμό, σε μια περίοδο, μάλιστα, που ο τόπος μας το έχει ανάγκη. Η πρόσβαση των συμπολιτών μας στο υπέρτατο κοινωνικό αγαθό της υγείας είναι προτεραιότητά μας. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και για μένα προσωπικά, η στάση αυτή αποτελεί ηθική και πολιτική δέσμευση. Στο ΕΣΠΑ που ολοκληρώθηκε δώσαμε σε χρήση 48 έργα κτιριακής αναβάθμισης και εξοπλισμών σε όλα τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας και αναβαθμίσαμε 16 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Προνοιακά Ιδρύματα. Συνεχίζουμε το έργο μας και στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020».

Η νέα πτέρυγα διοίκησης – χειρουργείων, κεντρικής αποστείρωσης και πλυντηρίων είναι σε χώρο μέσα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες λειτουργίας του νοσοκομείου. Η νέα αυτή πτέρυγα κατασκευάζεται παραπλεύρως του υπάρχοντος κτιρίου και τμήμα της αποτελεί και το κτίσμα που κατασκευάζεται πίσω από το υπάρχον κτίριο και σε επαφή μαζί του, προκειμένου να συνδέσει λειτουργικά τους χώρους της νέας πτέρυγας και του υπάρχοντος κτιρίου. Το κτίριο τοποθετείται στη βορειοανατολική πλευρά του οικοπέδου και συνδέεται στη δυτική πλευρά του με την υπάρχουσα πτέρυγα των χειρουργείων, η οποία ανακατασκευάζεται.

Το σύνολο των παρεμβάσεων αναμένεται να ολοκληρωθούν, σύμφωνα με τη σύμβαση, στο τέλος του 2017.