Υγειονομικοί σε αναστολή -Αθ. Πέτσα, Δ. Αρβανιτάκης- και ο νομικός Κ. Κανακάρης για τη Μελέτη Λύτρα