Υπ. Ανάπτυξης : Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών οι τιμές των καυσίμων

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών βρίσκονται, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, οι τιμές λιανικής της αμόλυβδης βενζίνης.

 

Όπως αναφέρει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση «οι διακυμάνσεις των λιανικών τιμών των υγρών καυσίμων ακολουθούν με μεγάλη ακρίβεια τις διακυμάνσεις των τιμών διυλιστηρίου οι οποίες είναι αποτέλεσμα της μεταβολής των διεθνών τιμών διύλισης των πετρελαιοειδών προϊόντων για την περιοχή  της Μεσογείου».

 

«Την δεδομένη στιγμή (1/12/2014) οι τιμές λιανικής της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών , ως αποτέλεσμα της διακύμανσης των διεθνών τιμών διύλισης των πετρελαιοειδών προϊόντων», επεσημαίνει το υπουργείο και προσθέτει:

 

«Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή λιανικής της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώνεται σε χαμηλό τετραετίας, δηλαδή στο 1,546 ευρώ ανά λίτρο.

 

Υπενθυμίζουμε οι τιμές λιανικής καυσίμων στην Ελλάδα, διαμορφώνονται από τους παρακάτω συντελεστές (παράδειγμα για βενζίνη 95 στις 1/12/14)».

 

Το υπουργείο ανάπτυξης εξηγεί:

 

Α) Οι φόροι και τα τέλη (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, ΦΠΑ, τέλη ΡΑΕ κλπ) που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος της τιμής, κυρίως είναι σταθεροί και ανεξάρτητοι της τιμής του καυσίμου.

 

Β) Η τιμή διυλιστηρίου προκύπτει

 

• από τη χρηματιστηριακή τιμή (σε δολάρια) της βενζίνης, όπως διαμορφώνεται καθημερινά στην περιοχή της Μεσογείου. Η τιμή αυτή ΔΕΝ εξαρτάται απόλυτα από τη χρηματιστηριακή τιμή του αργού, αφού είναι αποτέλεσμα της προσφοράς και ζήτησης του συγκεκριμένου προϊόντος τη συγκεκριμένη στιγμή.

 

• την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου όπως διαμορφώνεται καθημερινά και

 

• το κόστος αποθήκευσης κλπ

 

Γ) Το κόστος διακίνησης είναι σταθερό και δεν συνδέεται με την τιμή του προϊόντος.

 

Συνεπώς, καταλήγει το υπουργείο:

 

1. Η μείωση της τιμής του αργού επηρεάζει θετικά αλλά όχι απόλυτα τη διαμόρφωση της χρηματιστηριακής τιμής της βενζίνης Μεσογείου ενώ αντίστροφα, η μείωση της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου (8,19%) λειτουργεί αυξητικά. Έτσι, σε επίπεδο Μεσογείου, η μείωση κατά 20,43% της τιμής αργού σε δολάρια, ισοδυναμεί σε μείωση 6,06% στη βενζίνη σε ευρώ!

 

2. Στη χώρα μας, όπου η τιμή λιανικής επηρεάζεται μόνο κατά 30% από την τιμή του προϊόντος, η μεταβολή χωρίς τους φόρους κυμαίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο δηλαδή 5,94%.