9ο Διεθνές Συνέδριο ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ-Σ.Ε.Σ Για Την Έρευνα Στις Μεταφορές

Η 4η βιομηχανική επανάσταση (Βιομηχανία 4.0) και οι τεχνολογικές αλλαγές που αυτή συνεπάγεται, αναμένεται να μεταβάλλουν για πάντα τις μεταφορές όπως τις γνωρίζουμε. Μέσω της αυτοματοποίησης των οχημάτων, της εξέλιξης της «ευφυούς» υποδομής, της κοινής χρήσης δεδομένων και της διασυνδεσιμότητας σε όλες τις φάσεις της μετακίνησης, σε όλα τα μέσα μεταφοράς, η κινητικότητα ατόμων και εμπορευμάτων βρίσκεται ήδη σε τροχιά «ευφυούς εξέλιξης».
Η νέα αυτή πραγματικότητα που διαμορφώνεται, τα νέα δεδομένα στην έρευνα, αλλά και όλες οι εξελίξεις στον τομέα των Μεταφορών, πρόκειται να αναπτυχθούν στο «9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές» που διοργανώνουν στις 24 & 25 Οκτωβρίου 2019, στην Αίγλη Ζαππείου, στην Αθήνα, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ ), υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Το Συνέδριο που έχει κεντρικό θέμα: «Μεταφορές 4.0: Η Ευφυής Εξέλιξη» αποτελεί εδώ και δεκαεπτά έτη θεσμό στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών και απευθύνεται στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών.
Στόχοι του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της πρόσφατης και τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς, η συσχέτιση έρευνας και πολιτικής των μεταφορών, η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα έρευνας στον τομέα των μεταφορών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση συμπερασμάτων και προτάσεων για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών στη χώρα.
Όπως τονίζει ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, το Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές αποτελεί πια τον καθιερωμένο θεσμό όπου συναντώνται όλοι οι σχετικοί Φορείς και ειδικότητες με στόχο μέσα από γόνιμο επιστημονικό διάλογο, να προτείνουν στρατηγικές και πολιτικές για τις Βιώσιμες Μεταφορές του αύριο.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: www.ictr.gr
Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΝΠΙΔ), που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, είναι ο κύριος ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα, κι από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας πανευρωπαϊκά και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ – 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμη, Θεσσαλονίκη – Τηλ.: 2310 498 457 – www.imet.gr
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α | Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΡΜΠΑ | 6947 521 503 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ| 6978 108 597