Αντιδημαρχία Θεσσαλονίκης εναντίον Λαικών Αγορών

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης έκανε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς:

«Τα συσσωρευμένα προβλήματα των λαϊκών αγορών δημιουργούν αυξημένες δυσχέρειες στην αστική διαβίωση, στους κατοίκους των περιοχών και στις λειτουργίες της πόλης.

Δεν αρκεί, όμως, να διαπιστώνουμε απλώς τα προβλήματα, οφείλουμε και να προτείνουμε λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

Υπενθυμίζουμε ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σωματείων  Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας – Θεσσαλίας- Θράκης, Άγγελο Δερετζή, αλλά και το σωματείο Παραγωγών, Επαγγελματιών, Μικροπωλητών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης «Η Ομόνοια», έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα δομικά προβλήματα των λαϊκών αγορών και να βελτιωθεί η εικόνα τους.

Μετά από αυτοψίες στις 19 λαϊκές αγορές, που λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, επισημάνθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Για κάποιες απαιτείται η μεταφορά τους, ενώ στις υπόλοιπες η αναχωροθέτηση τους. Ήδη για κάποιες, εκ της δεύτερης κατηγορίας, έχουν γίνει και οι χαράξεις τους και έχουν οριοθετηθεί, απομένουν όμως κρίσιμα θέματα σε εκκρεμότητα.

Η συντεταγμένη λειτουργία των λαϊκών αγορών με τον αποκλεισμό όλων όσων δεν έχουν σχετική άδεια, η καθαριότητα και ανακύκλωση, ο ευπρεπισμός των πάγκων και η ιδιαίτερη σήμανση ανά κατηγορία, η αποτροπή στάθμευσης των παραγωγών στα πεζοδρόμια, η ύπαρξη των απαραίτητων χώρων υγιεινής, κρίνονται, μεταξύ άλλων, ως στοιχεία αναγκαία για τη συνέχιση της ύπαρξής τους.

Υπάρχει δρόμος ακόμη προκειμένου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα πλην όμως το τέλμα ελλοχεύει, προκαλώντας περαιτέρω δυσχέρειες. Είναι προφανές επομένως πως για να το πετύχουμε είναι κρίσιμο να έχουμε την βοήθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδίως της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που είναι ο αρμόδιος Φορέας για την λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Επισημαίνουμε πως άμεσα πρέπει όλοι να ανταποκριθούμε στις θεσμικές μας αρμοδιότητες και καθήκοντα, γιατί η συνέχιση αυτής της λειτουργίας είναι προβληματική και βλάπτει τα συμφέροντα όλων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι έτοιμος και πρόθυμος να συμβάλλει στην αναβαθμισμένη λειτουργία των λαϊκών αγορών, αρκεί συντονισμένα και με χρονοδιάγραμμα να αντιμετωπιστούν τα χρονίζοντα και φλέγοντα προβλήματα».