ΑΠΘ: Διεθνές Συνέδριο, με θέμα «Λαϊκισμός και Δημοκρατία»

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ διοργανώνει τριήμερο Διεθνές Συνέδριο, με θέμα «Λαϊκισμός και Δημοκρατία».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως και τις 28 Ιουνίου 2015, στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ (Γ’ Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη) και διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «POPULISMUS: Λαϊκιστικός λόγος και δημοκρατία». Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 13.30, στο ΚΕΔΕΑ.

 

Στο τριήμερο Διεθνές Συνέδριο θα εξεταστούν εις βάθος θεωρητικά, μεθοδολογικά και αναλυτικά ζητήματα που σχετίζονται με την επιστημονική διερεύνηση του λαϊκιστικού φαινομένου και της σχέσης του με τη δημοκρατία, ιδίως σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και κρίσης αντιπροσώπευσης. Οι εισηγήσεις των ομιλητών θα καλύψουν μια ποικιλία θεματικών που ξεκινούν από την εννοιολογική οριοθέτηση του «λαϊκισμού» μέχρι τη συγκριτική ανάλυση περιπτώσεων από την Ευρώπη, την Λατινική Αμερική, τις ΗΠΑ και την Ασία.

 

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου, που αποτελεί την καταληκτική δημόσια εκδήλωση του ερευνητικού προγράμματος POPULISMUS, θα συζητηθούν επιμέρους πορίσματα της έρευνας που διενεργήθηκε, ενώ θα παρουσιαστεί στο κοινό η διαδικτυακή πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου του POPULISMUS, με την ποικιλία των εφαρμογών της. Έχουν προσκληθεί διαπρεπείς ομιλητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού (μεταξύ των οποίων οι Cristobal Rovira Kaltwasser, Francisco Panizza, Alberto Moreiras, Johannes Angermuller, Lasse Thomassen, Dick Pels, κ.α.), ενώ θα συμμετέχουν, πέρα από την ομάδα έργου του POPULISMUS, και διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα (μεταξύ άλλων, ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Αντώνης Λιάκος, ο Καθηγητής του ΑΠΘ, Γεράσιμος Βώκος, και ο Ομ. Καθηγητής του London School of Economics, Νίκος Μουζέλης, που θα είναι και ο κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου). Το Διεθνές Συνέδριο «Λαϊκισμός και δημοκρατία» θα επιτρέψει καταρχάς τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος POPULISMUS, ενώ, συγχρόνως, θα λειτουργήσει ως μια συνάντηση ευρύτερου επιστημονικού προβληματισμού, αποσκοπώντας παράλληλα στην ενδυνάμωση ενός ενημερωμένου και ψύχραιμου δημόσιου διαλόγου αναφορικά με το θέμα του λαϊκισμού και την επίδρασή του στη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα εν γένει.

 

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα POPULISMUS

 

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα τελευταία χρόνια ο λαϊκισμός έχει επιστρέψει στο διεθνές πολιτικό προσκήνιο. Μεταξύ άλλων, μια σειρά από κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής που απορρίπτουν τη λεγόμενη «Συναίνεση της Ουάσινγκτον» αλλά και μια ομάδα από ακροδεξιά κόμματα που πολλαπλασιάζονται στην Ευρώπη, προωθώντας ξενοφοβικά και ρατσιστικά στερεότυπα, πιστοποιούν αυτήν την τάση. Επιπλέον, καταδεικνύουν τις αντιθετικές εκφάνσεις της. Το ερευνητικό πρόγραμμα POPULISMUS στοχεύει καταρχάς στην καταγραφή και συγκριτική χαρτογράφηση του λαϊκιστικού λόγου που εκπέμπεται από τέτοιου είδους πηγές, δίνοντας έμφαση στις σύγχρονες μορφές του. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η επαναξιολόγηση της έννοιας του «λαϊκισμού» και η άρθρωση μιας θεωρητικής προσέγγισης ικανής να αναπροσανατολίσει την εμπειρική ανάλυση της λαϊκιστικής ιδεολογίας στο πλανητικό περιβάλλον του 21ου αιώνα. Ξεκινώντας από τον θεωρητικό προσανατολισμό που προσφέρει η θεωρία του λόγου της «Σχολής του Essex», το έργο POPULISMUS υιοθετεί μια μεθοδολογία ανάλυσης λόγου για να διερευνήσει τις ποικίλες μορφές της λαϊκιστικής πολιτικής, να τεκμηριώσει την ανάγκη μελέτης της αναδυόμενης αντίθεσης μεταξύ λαϊκισμού και αντι-λαϊκισμού και να αξιολογήσει τις συνέπειές της πάνω στην ποιότητα της δημοκρατίας.

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

 

Το διάρκειας 18 μηνών ερευνητικό πρόγραμμα POPULISMUS έχει αναπτύξει ένα πυκνό πλέγμα δραστηριοτήτων, με στόχο την εννοιολογική, αναλυτική και ερμηνευτική αναβάθμιση της ικανότητας διερεύνησης του λαϊκιστικού λόγου και της σχέσης του με τη δημοκρατία. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν:

 

-Την επισκόπηση και κριτική αποτίμηση της υπάρχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας.

-Την πραγματοποίηση ερευνητικών επισκέψεων για την πληρέστερη γνώση της επιτόπιας κατάστασης σε περιοχές που θεωρούνται επίκεντρα λαϊκιστικών κινητοποιήσεων (Βενεζουέλα και Αργεντινή στη Λατινική Αμερική× ΗΠΑ× Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία και Ελλάδα στην Ευρώπη).

-Τη συγγραφή μιας σειράς θεματικών μελετών και επιστημονικών άρθρων για επιμέρους πτυχές του φαινομένου.

-Τη διοργάνωση διεθνών ερευνητικών συναντήσεων (εργαστήριο, συνέδριο, ομιλίες) για την προώθηση της σχετικής έρευνας και τη διάχυση των αποτελεσμάτων.

-Την ανάπτυξη ενός Παρατηρητηρίου για τον λαϊκιστικό λόγο και τη δημοκρατία με τη μορφή σύνθετης διαδικτυακής πλατφόρμας.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr