ΑΠΘ: Ημερίδα για την έρευνα στη Γερμανία (ΦΩΤΟ)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ημερίδας, με θέμα «Έρευνα στη Γερμανία» που διοργάνωσαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ενημερωτικό Κέντρο (IC) της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD).

 

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας έγινε ενημέρωση σε θέματα έρευνας στη Γερμανία καθώς και των δυνατοτήτων και συνεργασιών που προσφέρονται από κρατικούς φορείς της Γερμανίας και της Ελλάδας ενώ για τις ερευνητικές τους εμπειρίες μίλησαν Έλληνες καθηγητές και επιστήμονες που έχουν πραγματοποιήσει ή διεξάγουν έρευνα και ζουν στη Γερμανία.

 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιστήμονες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της έρευνας καθώς και απόφοιτοι που έχουν στόχο την ολοκλήρωση διδακτορικού στη Γερμανία.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του Α.Π.Θ. Τις εργασίες της Ημερίδας χαιρέτισαν ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Περικλής Μήτκας, ο Γενικός Πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Dr. Ingo Von Voss και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Υποτρόφων της DAAD Ελλάδας, Παναγιώτης Λαδάς.


(από αριστερά προς δεξιά):Αναπληρώτρια του Γενικού Προξένου της Ο.Δ.Γ, Anita Englert-Zerbin, Πρόεδρος Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., Αν. Καθηγήτρια Αθηνά Σιούπη, Γενικός Πρόξενος της Ο.Δ.Γ. στη Θεσσαλονίκη, Dr. Ingo Von Voss, Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Περικλής Μήτκας, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού του Α.Π.Θ., Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος.