Αρπάζει σπίτια το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Λύση τώρα από τον υπουργό Οικονομικών, Ευάγγελο Τσακαλώτο, απαιτούν 26.000 δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) που βλέπουν τα δάνειά τους να εξαιρούνται από τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους ανάλογα με το εισόδημά τους, που μειώθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως συμβαίνει με τους δανειολήπτες που έχουν πάρει δάνεια από τις υπόλοιπες τράπεζες. Πρόκειται κυρίως για δημόσιους υπαλλήλους που στο παρελθόν είχαν πάρει δάνεια από το ΤΠκΔ και πλέον βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ρυθμίσεις που δεν υπολογίζουν για τη μείωση της δόσης τη μείωση κατά 50% των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά υπάρχει και μια άλλη μεγάλη μερίδα δημόσιων υπαλλήλων – δανειοληπτών του ΤΠκΔ, που το Ταμείο έδωσε τα δάνειά τους τιτλοποιημένα σε Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με έδρα το Λονδίνο.

Το θέμα είναι πολύ κρίσιμο και αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στους δανειολήπτες του ΤΠκΔ, καθώς από το 2016 θα αρχίσει να λήγει η πενταετής περίοδος των ρυθμίσεων στις οποίες έχουν προβεί οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες του ΤΠκΔ. Γι αυτό και οι δύο αυτές κατηγορίες δανειοληπτών του ΤΠκΔ ζητούν από τον υπουργό Οικονομικών, Ευάγγελο Τσακαλώτο, να επιληφθεί άμεσα του θέματος και να δώσει λύση, καθώς κινδυνεύει η ακίνητη περιουσία τους.

Το σοβαρό κίνδυνο απώλειας της ακίνητης περιουσίας τους αντιμετωπίζουν περίπου 26.000 δημόσιοι υπάλληλοι, των οποίων τα στεγαστικά δάνεια έχουν περάσει εδώ και 8 χρόνια σε Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, όταν το ΤΠκΔ τα εκχώρησε με σκοπό την πάρει ζεστό χρήμα. Αυτό έγινε χωρίς να ενημερωθούν οι δανειολήπτες που δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους και απλά το πληροφορήθηκαν όταν κάποια στιγμή προσπάθησαν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους με ευνοϊκότερους όρους.

Τα στεγαστικά δάνεια που τιτλοποιήθηκαν ήταν 26.000, ύψους 650 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα παραμένουν τιτλοποιημένα 22.600 δάνεια με άληκτο κεφάλαιο 577 εκατ. ευρώ. Το χειρότερο όλων είναι ότι, βάσει της συμφωνίας που είχε υπογράψει το ΤΠκΔ, τα δάνεια που έχουν περάσει στην ιδιωτική εταιρία δεν μπορούν να τύχουν ρυθμίσεων, ενώ αν κάποια εξ αυτών (π.χ. επειδή ο οφειλέτης απεβίωσε, είναι βαριά ασθενής ή απολύθηκε από την εργασία του και δεν μπορεί να συνεχίσει να καταβάλει τις δόσεις) βγουν κατ΄ εξαίρεση από το “πακέτο” της τιτλοποίησης, αντικαθίστανται με άλλα υγιή δάνεια. Και εκτός του ότι οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες δεν μπορούν να τύχουν κάποιας νέας ευνοϊκής ρύθμισης, το επιτόκιο που έχουν παραμένει εξαιρετικά υψηλό, μεταξύ 4,9% και 6,2%, όταν στην υπόλοιπη αγορά δεν ξεπερνά το 1,5%.

Δυσάρεστη έκπληξη βρήκαν όμως και όσοι δανειολήπτες του ΤΠκΔ κατάφεραν στο παρελθόν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους. Το ΤΠκΔ παρείχε ρυθμίσεις που προέβλεπαν πάγωμα δόσεων για 2 χρόνια, καταβολή ½ δόσης για 5 χρόνια ή δόση στο 30% της μισθοδοσίας. Αυτό όμως που τους επιφύλασσε το ΤΠκΔ ήταν ότι είδαν τα δάνειά τους να καταλήγουν, λόγω επιμήκυνσης της οφειλής, σε σημαντική επιβάρυνση του αρχικού κεφαλαίου η σε μια πρακτικά άνευ αντικρίσματος ρύθμιση, καθώς με την καταβολή της μισής δόσης μηνιαίως, μετά την πάροδο της πενταετίας, ο δανειολήπτης έπρεπε να αποδώσει ολόκληρο το υπολειπόμενο ποσό μέσα σε ένα εξάμηνο, πράγμα αδύνατον).