Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος