Διαχείριση κυκλοφορίας στην Αθήνα με τεχνολογία ΙΒΜ

ibm-sima-logotupo

Η βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αθήνα, με «όπλο» την τεχνογνωσία της ΙΒΜ πάνω στις «έξυπνες» τεχνολογίες συγκαταλέγεται μεταξύ του προγράμματος IBMSmarter Cities Challenge.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ, μετά από την ανάδειξη της Αθήνας στις 16 πόλεις παγκοσμίως, στις οποίες η IBM θα προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγράμματος ΙΒΜ Smarter Cities Challenge, στελέχη της πολυεθνικής βρίσκονται στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας τη σχετική συνεργασία.

Το πρόγραμμα ΙΒΜ Smarter Cities Challenge έχει ήδη επιτύχει απτά αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι η Αθήνα επελέγη μεταξύ 100 πόλεων σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να λάβει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες, η εμπορική αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 500 χιλιάδες δολάρια.
Η ομάδα της ΙΒΜ θα συνεργαστεί με τα στελέχη του δήμου Αθηναίων και τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την αποτελεσματικότερη  διαχείριση της κυκλοφοριακού συστήματος της πόλης αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΙΒΜ Smarter Cities Challenge, μετά από μια εντατική προετοιμασία, η ομάδα της ΙΒΜ, η οποία απαρτίζεται από έξι εξειδικευμένους συμβούλους, θα παραμείνει στην πόλη για τρεις εβδομάδες εργαζόμενη στενά με τα στελέχη του δήμου, αναλύοντας δεδομένα σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της κυκλοφοριακής διαχείρισης.

Τις πρώτες ημέρες, τα μέλη της ομάδας πραγματοποιούν κατ’ ιδίαν συναντήσεις προκειμένου να αποκρυσταλλώσουν διάφορες οπτικές ως προς τις αιτίες και τις πιθανές λύσεις του προβλήματος που έχει θέσει ο δήμος Αθηναίων προς επίλυση, αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες πόλεις ανά τον κόσμο.

Μετά το πέρας διαδικασίας, η ομάδα της IBM θα μελετήσει το ζήτημα αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της από αντίστοιχες υλοποιήσεις στο εξωτερικό, αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως.