Δήμος Θεσσαλονίκης: Αλλάζει η προθεσμία απόδοσης του δημοτικού φόρου

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων) ενημερώνει τους πολίτες ότι ο χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. τροποποιήθηκε και κατά συνέπεια αλλάζει αντίστοιχα και η προθεσμία απόδοσης των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων, κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ, καθώς και του τέλους παρεπιδημούντων.

Εφεξής, ως προθεσμία εμπρόθεσμης απόδοσης των παραπάνω τελών ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2313.31.72.07.