Διοικητικοί υπάλληλοι: Συνεχείς επαναξιολογήσεις και επανέλεγχοι συμβάσεων‏

Πρώτη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων στο ΑΠΘ  έγινε το 2012 , ενώ το 2011 ένα χρόνο πριν πολλοί μπήκαν και σε καθεστώς εφεδρείας. Δύο χρόνια μετά  τα προβλήματα στο Αριστοτέλειο μεγαλώνουν και εργολαβικοί εργαζόμενοι καλύπτουν θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, τεχνικών, καθαριστριών κ.ά αυξάνοντας ωστόσο το κόστος των αμοιβών.

 

Ο Πρόεδρος των διοικητικών υπαλλήλων του ΑΠΘ Γιάννης Κορμούλης εξηγεί στο radio1d.gr ότι η θέση του συλλόγου είναι α μη γίνει καμία απόλυση , ωστόσο ήδη το 60% των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου θα επανατοποθετηθεί στις θέσεις του. “Υπάρχει μια συνεχής διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης του προσωπικού όπως και επανελέγχου της σύμβασης με την οποία εργάζονται” εξήγησε ο κ Κορμούλης.   

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr