Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε μαθητές στον δήμο Βόλβης

Κινητή μονάδα ιατρικών εξετάσεων από το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια, πλαισιωμένη από παιδίατρο και οδοντίατρο, πρόκειται να επισκεφθεί σχολικές μονάδες του δήμου Βόλβης.

 

Η αρχή γίνεται από την Αρέθουσα, όπου την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη 11 και 12 Μαρτίου 2015, εξετάστηκαν μαθήτριες και μαθητές του Νηπιαγωγείου και της Α’ και  Β’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αρέθουσας, ενώ την Δευτέρα και την Τρίτη 16 και 17 Μαρτίου 2015 θα εξεταστούν και τα παιδιά των υπόλοιπων τάξεων (της Γ’, Δ’ Ε’ και ΣΤ’ τάξης).

 

Οι ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά ηλικίας 0-12 ετών, γίνονται σε απομακρυσμένους οικισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Early Childhood Care – Παροχή Εναλλακτικών Προσχολικών Υπηρεσιών», που υλοποιεί το κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια.

 

Οι εξετάσεις έχουν προληπτικό χαρακτήρα και θα πραγματοποιούνται από έναν παιδίατρο, ο οποίος θα εξετάζει την γενική κατάσταση της υγείας των παιδιών και την οπτική οξύτητα τους και από έναν οδοντίατρο, ο οποίος θα καταγράφει τη στοματική υγιεινή των παιδιών. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα συμπληρώνονται ειδικά έντυπα – πρωτόκολλα, με σκοπό την καταγραφή και αξιολόγηση των βασικών δεικτών υγείας, των συνηθειών διατροφής και άσκησης, την καρδιακή λειτουργία, την οπτική οξύτητα, τη στοματική υγιεινή και την κατάσταση εμβολιασμού του παιδικού πληθυσμού, με στόχο την ανίχνευση των δεδομένων υγείας του παιδικού πληθυσμού και την παραμετροποίηση τους με τις τοπικές συνθήκες, όπως βαθμός δυσκολίας πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.