Εγκρίθηκε η έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού από το Δημ.Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το Α’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014 που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει περαιτέρω μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, διαφήμισης, κοινόχρηστων χώρων και τελών κοιμητηρίων, ενέκρινε σήμερα, Δευτέρα 28 Απριλίου 2014, κατά την 9η έκτακτη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Η θετική απόδοση της νέας οργάνωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης και της εύρυθμης λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών αποτυπώνεται σημαντικά στα αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α’ τρίμηνο του 2014 σημειώνει στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Χασδάι Καπόν. Επίσης προσθέτει: «Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εισπράξεις του Δήμου μας για το πρώτο τρίμηνο υπερέβησαν το στόχο που είχαμε θέσει κατά 17,16%, δηλαδή εισπράξαμε περισσότερα 12.935.602,49 € από το στόχο μας. Για το λόγο αυτό και οι πληρωμές του Δήμου μας υπερέβησαν το στόχο κατά 11,74%, δηλαδή πληρώσαμε 6.333.326,29 € περισσότερο από όσο είχαμε προγραμματίσει». Επιπλέον διευκρινίζει ότι από το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης που φτάνουν τα 18.161.829,76 €, ποσοστό 48,52% θα ζητηθεί να πληρωθεί από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού που συνέταξε η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης η συνολική απόκλιση του προϋπολογισμού στο πρώτο τρίμηνο ανέρχεται σε 8,66%.

Πιο αναλυτικά η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, έχει ως εξής:
• Το σύνολο των εσόδων σημειώνει θετικό ποσοστό απόκλισης από τους στόχους ύψους 17,16%.
• Το σύνολο των εξόδων σημειώνει αρνητικό ποσοστό απόκλισης από τους στόχους μας ύψους -11,74%.
• Το σύνολο των οφειλών παρουσιάζει αύξηση με ποσοστό 0,41 %.

 

Το αποθεματικό στα τέλη του Μαρτίου ανέρχονταν στο ποσό των 309.571,11 €, ενώ το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού όσον αφορά στα έσοδα φτάνει το 21,92% ως προς τα εισπραχθέντα και 41,41% ως προς τα βεβαιωθέντα. Αντίστοιχα όσον αφορά στα έξοδα είναι 18,51% σε σχέση με τα τιμολογηθέντα και 14,97% σε σχέση με τα πληρωθέντα.