Εγκύκλιος για τα μέτρα προστασίας και ετοιμότητας για τον Εμπολα

Επικαιροποιημένες οδηγίες για την ενίσχυση του επιπέδου ετοιμότητας λιμένων της χώρας σε ενδεχόμενη είσοδο ύποπτου περιστατικού αιμορραγικού πυρετού – Εμπολα, περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Χριστίνα Παπανικολάου.

 

Παράλληλα πραγματοποιείται ενημέρωση και εκπαίδευση του αρμόδιου Υγειονομικού και λοιπού προσωπικού που στελεχώνει τα Υγειονομεία των Λιμένων και τις άλλες υπηρεσίες υποδοχής (λιμεναρχεία, αερουγειονομεία κλπ.).

 

Στην εγκύκλιο αναλύονται λεπτομερώς τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά τον κατάπλου του οποιουδήποτε επιβατηγού ή εμπορικού πλοίου στη βάση της εφαρμογής του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ), αλλά και πρόσθετων μέτρων που επιβάλλονται σήμερα λόγω της απειλής της επιδημίας Εμπολα.

 

Επιπλέον, δίνονται σαφείς οδηγίες σχετικά με τις συνθήκες και προϋποθέσεις διαχείρισης ύποπτου περιστατικού εν πλώ, τις διαδικασίες “ιχνηλάτησης” των επαφών του με άλλους επιβάτες, ή πλήρωμα όπως και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία προσωρινής απομόνωσης και μεταφοράς του ύποπτου περιστατικού.

 

Η Εγκύκλιος συνοδεύεται από τις λεπτομερείς οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ σχετικά με τις προδιαγραφές του ατομικού εξοπλισμού προστασίας και των διαδικασιών εφαρμογής των Μέσων Ατομικής Προστασίας.

 

Πηγή: Ημερησία