Εκδήλωση στο ΑΠΘ για το Ελληνικό δίκτυο ορολογίας

apth3

Με στόχο την καθιέρωση και τη χρήση κοινώς αποδεκτής ελληνικής ορολογίας σε διάφορα επιστημονικά πεδία, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα, το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας, στο οποίο συμμετέχει ως φορέας το ΑΠΘ, διοργανώνει, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Μετάφρασης-Διερμηνείας του ΑΠΘ (European Master of Translation), ενημερωτική εκδήλωση, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11.00, στο ΑΠΘ. Τους στόχους και τις δράσεις του Δικτύου θα παρουσιάσει ο κ. Παναγιώτης Αλεβαντής, στέλεχος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου 2015, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να εξασφαλίσει τον συντονισμό της ελληνικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, αποτελεί χώρο επικοινωνίας και επαφών μεταξύ οργανισμών και φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τη συγκέντρωση ορολογικού υλικού, την απόδοση καινοφανών όρων στα ελληνικά, την υποβολή προτάσεων βελτίωσης των διαθέσιμων πόρων (κυρίως της ΙΑΤΕ), την ποιοτική αναβάθμιση των ορολογικών εργασιών και την καλύτερη αξιοποίηση ορολογικών πόρων, βάσεων και πληροφοριακών συστημάτων και πληροφορικών εργαλείων στη μετάφραση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σεμιναρίων, στο ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/greece/news/2015/20150323_diktyo_orologias_el.htm