Εξαίρεση από τον Τειρεσία ζητά για τους μικροομολογιούχους βουλευτής της ΝΔ – Γιατί όχι για όλους;

Η Τειρεσίας ΑΕ είναι μία διατραπεζική εταιρία, η οποία συγκεντρώνει και διαθέτει πληροφορίες για την οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων και ιδιωτών. Στη μαύρη λίστα του τηρείται αρχείο Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς στο οποίο περιλαμβάνονται δεδομένα αθέτησης υποχρεώσεων (ΣΑΥ), υποθηκών-προσημειώσεων (ΣΥΠ) και χορηγήσεων δανείων/καρτών (ΣΣΧ) για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Διαβάστε περισσότερα στο danioliptes.gr

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr