181123 ΠΕ Σερρών Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για έργα ύδρευσης αποχέτευσης στο Δ Βισαλτίας 01