181128 Ο Αντιπεριφ Δημ Υγείας Δ Χατζηβρέττας και στελέχη της ΠΚΜ στο 4ο Forum Υγείας