Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • 2310 38 73 22 (STUDIO) (ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX)
  • 2315 31 49 29 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ & ΤΜΗΜΑ MARKETING) 09:00-15:00
  • Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 10Β, Τ.Κ 54626 Θεσσαλονίκη

Φόρμα Επικοινωνίας


[contact_form]