Επιστρέφουν πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας

Τη δυνατότητα να παίρνουν πίσω άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας των φορτηγών δημόσιας χρήσεως αποκτούν όσοι ιδιοκτήτες τους θα προχωρούν σε διακανονισμό με τις αρμόδιες ΔΟΥ για την τμηματική εξόφληση των οφειλών τους από διοικητικά πρόστιμα, εφόσον έχει παρέλθει το οριζόμενο διάστημα της ποινής.

 

Αυτό προβλέπει σχετική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχ. Παπαδόπουλος. Μέχρι τώρα, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, προβλεπόταν η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 150 έως 5.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβαλλόταν και το μέτρο (διοικητική ποινή) της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας, για διάστημα 1 έως 12 μηνών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρωμή του διοικητικού προστίμου, αφαιρούνταν οι άδειες-πινακίδες των φορτηγών και επιστρέφονταν μόνο εάν καταβαλλόταν το σύνολο του προστίμου.

 

Ωστόσο πολλοί ιδιοκτήτες φορτηγών αδυνατούσαν να εξοφλήσουν τα πρόστιμα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις ανέρχονταν αθροιστικά σε 10.000-15.000 ευρώ, ενώ προχωρούσαν σε διακανονισμό με τις αρμόδιες ΔΟΥ για την πληρωμή τους σε δόσεις.