Έργα ηλεκτροφωτισμού στην οδό Παπαναστασίου και στην πλατεία Σταμάτη Καραμανλή

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Το έργο «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και της πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωσης των μικροκλιματικών συνθηκών της», ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, κατά την 28η τακτική συνεδρίασή του την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των βιοκλιματικών συνθηκών της πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και των οδών Αντ. Τούσα, Θ. Γαζή και Δ. Στεφάνου, που την περιβάλλουν. Ακόμη, λόγω της αναγκαιότητας εκσυγχρονισμού του ήδη παλαιωμένου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, προβλέπεται η πλήρης κατασκευή νέου υπογείου δικτύου στην οδό Αλ. Παπαναστασίου, εξασφαλίζοντας την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 60%, ενώ παράλληλα αυξάνεται η οδική ασφάλεια και βελτιώνονται οι συνθήκες κίνησης και διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής.

Η μελέτη του έργου αφορά την αντικατάσταση των τσιμεντοϊστών της οδού Αλ. Παπαναστασίου και της πλατείας Σταμ. Καραμανλή με μεταλλικούς ιστούς και των παλαιών φωτιστικών σωμάτων υδραργύρου  με φωτιστικά τεχνολογίας led, ενώ και στις δύο περιπτώσεις θα κατασκευαστούν νέα ηλεκτρικά δίκτυα, στα σημεία που το δίκτυο διανομής είναι εναέριο.

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών.