Εργαστήρι δραματουργίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Το εργαστήριο οργανώνεται στο πλαίσιο μιας σειράς συναντήσεων που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες Ευρωπαϊκές πόλεις (Γάνδη, Βρυξέλλες, Τίλμπουργκ, Λονδίνο, Βελιγράδι κ.α) και θα οδηγήσουν στην έκδοση ενός βιβλίου (2016).

Στόχος της έρευνας αυτής είναι η μελέτη και η δημιουργία δραματουργικών εργαλείων και μεθόδων (συν)εργασίας στο χώρο της χορογραφίας, του θεάτρου και άλλων πρακτικών της περφόρμανς σήμερα.

 

Το εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη θα εστιάσει στη σχέση καλλιτεχνικών δομών εργασίας και κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου. Το ενδιαφέρον μας θα επικεντρωθεί σε συνεργασιακές πρακτικές καλλιτεχνικής δημιουργίας και δραματουγίας που διαμορφώνονται με βάση τις συνθήκες εργασίας, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καλλιτεχνών στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, επιθυμούμε να ασχοληθούμε ενεργά με την πρόταση του Αμερικάνου κοινωνιολόγου Richard Sennett να στραφούμε προς τις παραστατικές τέχνες αν επιθυμούμε τη δημιουργία εναλλακτικών μορφών συνύπαρξης. Κι αυτό γιατί οι τέχνες αυτές αποτελούν έναν από τους ελάχιστους χώρους σήμερα όπου οι άνθρωποι ακόμα αλληλο-εξαρτώνται και στηρίζονται ο ένας στον άλλον προκειμένου να συν-εργαστούν και να δημιουργήσουν.

 

Ατομικά και σε ομάδες, οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν και θα προτείνουν δραματουργικά μοντέλα συνεργασίας μέσα από ασκήσεις γραπτές και προφορικές, αλλά και παρουσιάζοντας μικρά πειράματα επί σκηνής.

 

Στόχοι

 

α. η κατανόηση της διαδικασίας και των χαρακτηριστικών της δραματουργικής σκέψης όπως αυτή εμφανίζεται μέσα από συγκεκριμένα σκηνικά γεγονότα

β. η ανίχνευση της σχέσης ανάμεσα στις δημιουργικές διαδικασίες που ακολουθούν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στη δουλειά τους και σε διάφορα είδη δραματουργικής σκέψης

γ. η συνειδητή τοποθέτηση της καλλιτεχνικής δουλειάς των συμμετεχόντων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σύγχρονων πρακτικών της περφόρμανς στην Ευρώπη αλλά και η σχέση της δουλειάς αυτής με το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται.

 

Η δράση είναι 3ήμερη και περιλαμβάνει:

 

  • 3ήμερο εργαστήριο, με στόχο της μελέτη δραματουργικών μοντέλων μέσα από κείμενα και δημιουργικές ασκήσεις (ώρες εργασίας: 4-6 Μαΐου, 10:30-16:30). Βασικό κριτήριο για την επιλογή των συμμετεχόντων θα αποτελέσει η πολύχρονη παρουσία τους στο χώρο και κυρίως ο ρόλος που παίζει ο ερευνητικός προσανατολισμός στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας.
  • 2ωρη στρογγυλή τράπεζα, ανοιχτή στο κοινό (6 Μαΐου, 17:00-19:00) με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στο εργαστήριο καθώς και άλλων προσκεκλημένων δραματουργών, καλλιτεχνών και ανθρώπων ενεργών στο χώρο των παραστατικών τεχνών.

 

 

Διαδικασία αιτήσεων:

 

  • Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι 30€.
  • Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι αυστηρά περιορισμένος και προτείνεται η άμεση εκδήλωση ενδιαφέροντος.
  • Αιτήσεις υποβάλλονται μέσω μέηλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dramaturgyatwork at gmail.com

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 

  1. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (300 λέξεις)
  3. Σύντομο κείμενο της σχέσης σας με τη δραματουργία και του λόγου που θέλετε να συμμετάσχετε στο εργαστήριο (μέχρι μία σελίδα)

 

Η γλώσσα εργασίας του εργαστηρίου θα είναι τα ελληνικά αλλά θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να δουλέψουν και με μια σειρά αγγλικών κειμένων. Συνεπώς γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής αιτήσεων: 20 Απριλίου 2015

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr