ΕΤΕ: Στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ ο έλεγχος της Finansbank

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Την πώληση των μετοχών που διαθέτει στην τουρκική Finansbank ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, αποκομίζοντας όφελος 2,75 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδας (ΕΤΕ) σύναψε σύμβαση με την Εθνική Τράπεζα του Κατάρ για την πώληση του 99,81% των μετοχών της στην τουρκική τράπεζα, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται στα 2,75 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα του Κατάρ, εκτός του αντιτίμου, θα αποπληρώσει και το χρέος μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 910 εκατ. δολαρίων, της Finansbank προς την ΕΤΕ, αυξάνοντας έτσι τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά περίπου 3,5 δισ. ευρώ συνολικά.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο proforma δείκτης CET1 της ΕΤΕ για το 3ο τρίμηνο του 2015 θα αυξηθεί κατά περίπου 600 μονάδες βάσης σε 19,6% μη συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos). Μαζί με τα CoCos θα ανέρχεται σε 24,6%. Επίσης, η κεφαλαιακή ενίσχυση θα συμβάλει στην αποπληρωμή της κρατικής ενίσχυσης ύψους 2 δισ. που έλαβε η ΕΤΕ με τη μορφή ομολόγων ESM μέσω της έκδοσης των CoCos στις 9 Δεκεμβρίου 2015, κατόπιν έγκρισης από τον SSΜ.

Παράλληλα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, με τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης από πλευράς ρευστότητας μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών (δείκτης εγχώριων δανείων προς καταθέσεις 96%), η ΕΤΕ θα αξιοποιήσει τη ρευστότητα που θα δημιουργηθεί από τη Συναλλαγή για να μειώσει σημαντικά τα έξοδα χρηματοδότησής της μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων του πυλώνα ΙΙ και τη σχετική μείωση της έκθεσης της Τράπεζας στον ELA.

Η πώληση της Finansbank επιβεβαιώνει τη δέσμευση της διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας καθώς και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα κεφάλαιά της προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανάκαμψη της χώρας.

Ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε τα εξής: «Έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στην Τουρκία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τηFinansbank ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, η ΕΤΕ θα είναι η ισχυρότερη τράπεζα στην ελληνική τραπεζική αγορά από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας. Στόχος μας είναι να κατευθύνουμε, από νέα βάση, τους πόρους μας προς την ανάταση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Χαίρομαι που ο νέος ιδιοκτήτης της Finansbank, η Εθνική Τράπεζα του Κατάρ, έχει μακροπρόθεσμο στρατηγικό ενδιαφέρον για την Τουρκία, και θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει την τράπεζα».

Η διοίκηση της Εθνικής, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, παραμείνει προσηλωμένη στους στόχους της στρατηγικής που έχει καταρτίσει τόσο για την αναπτυξιακή πορεία της ίδιας, όσο και στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της ΕΤΕ είναι οι εξής:

  • Να προχωρήσει με την αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους των CoCos ύψους 2 δισ. ευρώ, κίνηση που θα αποφέρει ωφέλειες ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
  • Να δρομολογήσει την αποπληρωμή «ακριβών» Pillar 2 bonds (μη καλυμμένες ομολογίες που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου) και να αποδεσμευτεί σταδιακά από τον ELA,γεγονός που θα εξασφαλίσει σημαντική ευελιξία και ενισχυμένη κερδοφορία για την ΕΤΕ (περίπου 100 εκατ. ευρώ άμεσο όφελος σε ετήσια βάση).
  • Να αποπληρώσει σημαντικό ποσοστό των κρατικών ενισχύσεων που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της διοίκησης στο κατατεθειμένο και εγκεκριμένο capital plan.
  • Να βελτιώσει τους βασικούς χρηματοοικονομικούς της δείκτες.