ΕΥΑΘ: Προβλήματα υδροδότησης στον δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 από τις 08:00 έως τις 14:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης δικλείδος Φ150 λόγω διαρροής, στη συμβολή των οδών Αγάθωνος με Λεωφόρο Καλλιθέας του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης. Λόγω των ανωτέρω εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μαργαροπούλου, Σπυρίδωνος Χατζητσίρου, Δ.Παπαθανασίου, Λεωφόρου Καλλιθέας, Φαναρίου, Κανάκη, Χαλκίδη, των Δήμων Αμπελοκήπων- Μενεμένης, και Θεσσαλονίκης,  καθώς και σε όλες τις παρακείμενες σε αυτές οδούς.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.