ΕΥΑΘ: Προβλήματα υδροδότησης το Σαββατοκύριακο σε Σίνδο και Χαλάστρα

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 31/10/2015 από τις 21:00 έως την Κυριακή 1-11-2015 στις 8:00π.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης δικλείδας Φ700 λόγω διαρροής, στον κεντρικό αγωγό υδροδότησης ΒΙ.ΠΕ.Θ, Δ.Δ.Σίνδου, Δ.Δ.Χαλάστρας και Δ.Δ.Ανατολικού από Διυλιστήριο Ύδατος. Λόγω των ανωτέρω εργασιών, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στις περιοχές αυτές.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και την μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.

Θα υπάρξουν μεμονωμένες περιπτώσεις που η αποκατάσταση της υδροδότησης θα γίνει αργότερα λόγω ιδιορρυθμίας του δικτύου ύδρευσης.