ΕΒΕΘ: Ζητά επιστροφή των προστίμων για τις επιγραφές

Επιστροφή ή συμψηφισμό των προστίμων για τις επιγραφές με δημοτικά τέλη ζητά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της πόλης (ΕΒΕΘ), μετά την τροποποίηση των διατάξεων του νόμου για τις επιγραφές κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων στον δήμο Θεσσαλονίκης.

 

Σε επιστολή του, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Χασδάι Καπόν ζήτησε τη σύμπραξη του Επιμελητηρίου «στην προσπάθεια του δήμου για την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης, την προστασία των παραδοσιακών κτιρίων της και γενικότερα του περιβάλλοντος». Στην απαντητική επιστολή του προς τον αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ Δημήτρης Μπακατσέλος διαβεβαιώνει ότι το Επιμελητήριο, «όπως και στο παρελθόν, προτίθεται να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια του δήμου Θεσσαλονίκης για την επιδίωξη των προαναφερόμενων στόχων».

Παράλληλα ζήτησε την παρέμβαση του κ. Καπόν για το θέμα των προστίμων που έχουν ήδη επιβληθεί, προτείνοντας την επιστροφή ή τον συμψηφισμό τους με δημοτικά τέλη. «Ο δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να αναζητήσει νόμιμη διαδικασία είτε για την επιστροφή είτε για το συμψηφισμό με δημοτικά τέλη, τυχόν προστίμων, που εισέπραξε για τον ίδιο παραπάνω λόγο, δηλαδή για επιγραφές σε όψεις κτιρίων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2946/2001 και της σχετικής εκδοθείσας Υ.Α. 381/2002, προκειμένου να αρθεί η αδικία που δημιουργήθηκε από την πρόσφατη νομοθεσία και η οποία, ουσιαστικά, εφαρμόζοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά, οδηγεί στην τιμωρία των δημοτών, που εξόφλησαν έγκαιρα τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν από τη δημοτική Αρχή» αναφέρεται στη σχετική επιστολή.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη του άρθρου 75 του ν. 4257/2014, δίνεται διετής προθεσμία για την προσαρμογή των επιγραφών, που έχουν τοποθετηθεί σε όψεις κτιρίων. Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 75 του ν. 4257/2014: «Οφειλές από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για τις παραβάσεις της προηγουμένης παραγράφου και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 53». Επίσης, η παρ. 3 του ιδίου άρθρου προβλέπει ότι «Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των αξιοποίνων πράξεων της παρ. 1, που έχουν τελεστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου». Ομοίως, κατά το χρονικό αυτό διάστημα των δύο ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού «…δεν επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις προαναφερθείσες παραβάσεις».