Οι Ευρωπαίοι δεν εμπιστεύονται τις διασυνοριακές συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου

hlektronikes_agores

Περιορισμένη εμπιστοσύνη στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, ακόμη και εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι δείχνουν οι Ευρωπαίοι, καθώς μόλις τέσσερις στους δέκα (ποσοστό 38%) δηλώνουν ότι αισθάνονται σιγουριά, όταν αγοράζουν κάτι μέσω διαδικτύου από άλλη κοινοτική χώρα. Αντίθετα, πάνω από έξι στους δέκα (61%) νιώθουν σίγουροι όταν πραγματοποιούν τα ηλεκτρονικά τους “ψώνια” από επιχειρήσεις στη χώρα τους.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τον πίνακα αποτελεσμάτων 2015, που κατάρτισε για την ενιαία ψηφιακή αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έρευνα, τα κυριότερα ευρήματα της οποίας κοινοποιεί το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), έδειξε ακόμη ότι αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης, οι εδαφικοί περιορισμοί και οι διαφοροποιήσεις τιμών εξακολουθούν να παρεμβάλλονται ως εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

Για αυτό άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει πρόταση, πριν από το τέλος του έτους, για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, στο πλαίσιο της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς. Θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκούς κανόνες, σχετικά με τις συμβάσεις και την προστασία των καταναλωτών, στις αγορές τους, μέσω διαδικτύου.

Αναφερόμενη στα αποτελέσματα της έρευνας, η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Βέρα Τζούροβα (Vera Jourova), δήλωσε: “Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2015 επιβεβαιώνει πως οι καταναλωτές δεν εμπιστεύονται, ακόμα, πλήρως το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker είναι η ολοκλήρωση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς και η απελευθέρωση των δυνατοτήτων της. Γι’ αυτό πρέπει να άρουμε τα εμπόδια που απομένουν στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο”.

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές αντιμετωπίζουν ακόμη πολλά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν προβλήματα με την παράδοση των αγαθών και τη συμμόρφωσή τους, με τις λογικές προσδοκίες των καταναλωτών. Επιπλέον, οι καταναλωτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν γεωγραφικούς περιορισμούς και διαφοροποιήσεις τιμών, στις διασυνοριακές τους συναλλαγές, ανάλογα με τη χώρα κατοικίας τους. Αυτά τα ζητήματα ευθύνονται για την πλειοψηφία των παραπόνων που δέχονται τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή, σχετικά με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το 1/4 των καταναλωτών δεν καταγγέλλουν τα προβλήματα

Η γνώση των καταναλωτών και των λιανοπωλητών, για ορισμένα βασικά δικαιώματα των καταναλωτών, που προστατεύονται, από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει περιορισμένη. Μόλις 9% των καταναλωτών μπορούσαν να απαντήσουν, σωστά, σχετικά με τα δικαιώματά τους, με το χαμηλότερο επίπεδο γνώσεων να εντοπίζεται, στις νεαρές ηλικίες. Παράλληλα, το ένα τέταρτο του συνόλου των καταναλωτών δεν καταγγέλλει τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει.

Οι περισσότεροι καταναλωτές που δεν αντέδρασαν σε περίπτωση προβλήματος το έκαναν επειδή αποθαρρύνθηκαν, από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν (π.χ. ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, έλλειψη πληροφόρησης, διάρκεια της διαδικασίας). Η ικανοποίηση από τη διαχείριση των παραπόνων, είναι υψηλότερη ανάμεσα σε εκείνους τους καταναλωτές, που παραπονέθηκαν σε όργανα ή μηχανισμούς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, παρόλο που τόσο η γνώση ότι υπάρχουν αυτά τα όργανα, όσο και η χρήση τους παραμένουν χαμηλές.

Από τις αρχές του 2016, θα λειτουργεί πανευρωπαϊκή πλατφόρμα επίλυσης διασυνοριακών διαφορών. Πάντως η εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των προϊόντων έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με τους λιανοπωλητές να έχουν πιο θετική άποψη από τους καταναλωτές (69% των καταναλωτών και 75% των λιανοπωλητών συμφώνησαν πως τα περισσότερα μη βρώσιμα προϊόντα που διατίθενται στην ηλεκτρονική αγορά είναι ασφαλή).

Μόνο το 12% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασυνοριακές πωλήσεις

Η συνολική αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου εκτιμάται στο 2% του ευρωπαϊκού ακαθάριστου προϊόντος. Παρότι και οι καταναλωτές και οι λιανοπωλητές θα κερδίσουν, από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, μόλις το 12% των επιχειρήσεων πωλούν τα αγαθά τους διασυνοριακά στην ΕΕ, μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 37% των επιχειρήσεων πωλεί αγαθά ηλεκτρονικά μόνο στη χώρα του και το 59% απλά δεν ασχολείται με το ηλεκτρονικό εμπόριο._