Οι νέοι μισθοί σε επισιτιστικά καταστήματα, όπως εστιατόρια, καφετέριες

ΦΩΤΟ: REUTERS/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: REUTERS/ΑΡΧΕΙΟΥ

Έχουν εκδοθεί οι Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών–βιοτεχνικών επιχειρήσεων και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων, καθώς και για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων. Η ισχύς της σύμβασης αναστέλλεται λόγω αγωγής κατά της Δ.Α. από εργοδότες.

 

Έχουν ήδη εκδοθεί οι Διαιτητικές Αποφάσεις (Πενταμελούς 7/2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας καθώς και (Πενταμελούς 8/2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της χώρας.

Οι αποφάσεις της Πενταμελούς, όσον αφορά τον Επισιτισμό επεκτείνουν τη περικοπή των βασικών μισθών κατά 2,5% έναντι της Δ.Α. της Τριμελούς και των βασικών μισθών του 2012, ενώ για τη σύμβαση των Ζαχαρωδών κατέληξαν σε περικοπή των τριετιών από 10 σε 6 για τα Εργαστήρια.

Υπενθυμίζουμε ότι οι μισθοί, που προβλέπονται από την τελευταία αυτή Διαιτητική Απόφαση, είναι υποχρεωτικοί μόνο για όσους ανήκουν στις συμβαλλόμενες Οργανώσεις. Οι συμβάσεις πλέον δεν κηρύσσονται υποχρεωτικές, όπως παλιά.

Να θυμίσουμε ότι αρχικά είχε προσβληθεί η ΔΑ και τώρα ο εργοδότες προσέβαλλαν και την ΔΑ, στην οποία κατέληξε η 5μελής Επιτροπή Διαιτησίας του ΟΜΕΔ.

Η εκδίκαση από το αρμόδιο Δικαστήριο έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο του 2017.