ΙΚΑ: Στοιχεία για απαλλαγή μικροοφειλετών από επιτόκια στη ρύθμιση για τις οφειλές

ika

Στοιχεία σχετικά με την απαλλαγή μικροοφειλετών από την επιβολή του επιτοκίου στη ρύθμιση Ν. 4321.2015 έδωσε στη δημοσιότητα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συγκεκριμένα, οι οφειλέτες-φυσικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 με ύψος κύριας οφειλής μικρότερο των 5.000 ευρώ αποτυπώνονται ως εξής:

  • Εργοδότες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 12.989
  • Ασφαλισμένοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 814
  • Οιδομοτεχνικά έργα: 4.968
  • Οφειλετές λοιπών ΦΚΑ που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ): 942

Σύνολο: 19.713
Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ήδη στους 11.000 εκ των ανωτέρω οφειλετών, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει σταλεί μέσω e-mail το σχετικό δελτίο της 9ης Οκτωβρίου.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ καλεί όσους εκ των οφειλετών πληρούν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στη ρύθμιση να σπεύσουν και να προσκομμίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες ταμειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ για να εξαιρεθούν της επιβολής του επιτοκίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα δικαιολογητικά αυτά είναι, πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Φορολογικού έτους 2014 (Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014), βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) και πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ. φορολογικού έτους 2014).