Ηλεκτρονικό δίχτυ για “επαγγελματικά” σκάφη

Ηλεκτρονικό δίχτυ για τον εντοπισμό των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής που καταστρατηγούν τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας για τα επαγγελματικά σκάφη, προκειμένου να καταστούν παράνομα δικαιούχοι απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν αλλά και να απαλλαγούν από τον ΦΠΑ εισαγωγής των σκαφών αποκτούν οι τελωνειακές αρχές της χώρας.

 

Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Γερμανικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα μπορεί πλέον να ελέγχει τους εμφανιζόμενους ως ιδιοκτήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής καθώς θα έχει τη δυνατότητα καταγραφής των ημερών που τα ενοικιάζουν και των ημερών που δεν έχουν ναυλοσύμφωνο, οπότε στις περιπτώσεις που διαπιστώνει ότι απλώς χρησιμοποιούν οι ίδιοι τα σκάφη τους θα τους κόβει όλα τα φορολογικά προνόμια. 

 

Από την καταχώρισή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής θα πρέπει να συμπληρώνουν ανά τριετία ελάχιστο αριθμό ημερών ναύλωσης ως εξής: 105 ημέρες όταν εκναυλώνονται χωρίς πλήρωμα και πλοίαρχο, 75 μέρες όταν εκναυλώνονται με πλήρωμα και πλοίαρχο, 25 μέρες όταν πρόκειται για παραδοσιακά πλοία. 

 

Ο παραπάνω ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης μειώνεται: κατά 5% άνω των 5 ετών, 10% για άνω των 10 ετών, 15% για άνω των 15 και 20% για άνω των 20 ετών.

 

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος