Κατάσχεση περιουσίας του Δημοσίου με διαταγή πληρωμής για οφειλές σε ιδιώτες

Με καθυστέρηση δέκα ετών η χώρα μας υποχρεώνεται να εναρμονιστεί με κοινοτική οδηγία που προβλέπει την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου και τις κατασχέσεις της περιουσίας του στην περίπτωση που δεν πληρώσει τα χρωστούμενα σε ιδιώτες.

Το νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Δικαιοσύνης ανάβει το πράσινο φως σε ιδιώτες που τους χρωστά το Δημόσιο να προσφύγουν διεκδικώντας την είσπραξη των απαιτήσεών τους εκδίδοντας διαταγή πληρωμής η οποία πρέπει να εκτελείται άμεσα. . . Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προχωρά ένα ακόμη βήμα δείχνοντας τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ο ιδιώτης στην περίπτωση μη συμμόρφωσης του Δημοσίου. 

Επιτρέπει την κατάσχεση δημόσιας περιουσίας κάτι που, όπως εκτιμά αρμόδια πηγή, θα αποτελεί ισχυρό όπλο στα χέρια προμηθευτών αλλά και επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με το Δημόσιο.

Μάλιστα, όπως έλεγε η ίδια πηγή, το εν λόγω νομοσχέδιο ήταν και αποτέλεσμα ισχυρών πιέσεων χιλιάδων πολιτών και επιχειρήσεων στους οποίους χρωστάει το Δημόσιο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να «επιβιώσουν».

Πάντως, από την πλευρά του Δημοσίου προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ανακοπής με την οποία θα μπορεί να αμφισβητεί το σύνολο ή μέρος της απαίτησης του αντισυμβαλλομένου. Από το νέο νομοσχέδιο εξαιρούνται απαιτήσεις που προέρχονται από φορολογικές υποχρεώσεις (επιστροφή φόρων ή καταβολή ΦΠΑ) και αποτελεί βασική μνημονιακή υποχρέωση (ν.4152 / 2013). 

Συγκεκριμένα ο νέος νόμος θα προβλέπει: 

 

  • Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου για οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις προμηθειών, παροχής υλικών ή άλλες και οι οποίες έχουν εκτελεστεί. 

 

  • Η διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου προβλέπεται ότι θα εκδίδεται μόνον όταν οι απαιτήσεις των πολιτών ή των επιχειρήσεων είναι «εκκαθαρισμένες και μη αμφισβητούμενες». 

 

  • Το ανώτατο χρονικό διάστημα για την έκδοση της διαταγής πληρωμής προβλέπεται σε 90 ημέρες από τη στιγμή που υποβληθεί η σχετική αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο. 

 

  • Διαταγές πληρωμής για χρέη προβλέπεται ότι μπορούν να εκδοθούν τόσο κατά του Δημοσίου, όσο και κατά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και κατά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (κυρίως τα νοσοκομεία) είναι που έχουν τις σημαντικότερες υστερήσεις στην πληρωμή προμηθευτών και γενικά συναλλασσόμενων πολιτών ή επιχειρήσεων. 

 

  • Η έκδοση της διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή των ΝΠΔΔ, σημαίνει άμεση εκτέλεση της απόφασης για καταβολή των ποσών που οφείλονται και βεβαίως τη δρομολόγηση διαδικασιών κατάσχεσης δημόσιας περιουσίας. 

 

  • Κατασχέσεις δημόσιας περιουσίας (αν δε πληρώνει το δημόσιο) θα μπορούν να γίνουν μόνον στην λεγόμενη ιδιωτική δημόσια περιουσία και όχι σε κρατικά κτίρια, όπως υπουργεία κλπ. Για παράδειγμα, μπορεί να κατασχεθούν ακίνητα που μισθώνει το Δημόσιο ή άλλα που είναι στην ιδιοκτησία του από διάφορες αιτίες.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014.